Vlasti Holandije planirale da ubiju 10.000 vidrica, isprečili se borci za prava životinja

06.06.2020.

Vlasti u Holandiji naložile su odstrel 10.000 vidrica ili vizona nakon što studije sugerišu da bi one mogle da nose COVID-19, a kasnije mogu da ga prenesu ljudima, piše Business Insider. Od vizona se dobija skupoceno krzno nerc.

Naredba je usledila nakon što su naučnici pronašli da je infekcije sa ljudi koji uzgajaju vidrice prešla na ove krznene životinjice – i zatim vratila ponovo na ljude.

Naredba je trebalo da se izvrši u petak, ali je brza pravna rekacija aktivista za prava životinja stavila ubijanje na čekanje.

Holandski ministar poljoprivrede Carola Schouten tvrdila je da su smrti krznašica neophodno zlo. U pismu parlamentu zemlje, ona je rekla: “Čišćenje zaraženih farmi je u interesu i zdravlja ljudi i zdravlja životinja.”

Naučnici nemaju nesporan dokaz o širenju virusa između životinja i ljudi. Ali Schouten je tvrdila da su dokazi dovoljno ubedljivi da opravdaju ubijanje.

Vlada Holandije je prvi slučaj prenosa zaraze sa vidrica na ljude zabeležila 18. maja. 

Vidrice se u Holanciji uzgajaju zbog skupocenog krzna. Uzgajanje ovih životinja trebalo bi da se završi 2023. godine kada na snagu stupa zabrana koja je propisana zakonom iz 2013. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *