Povrtarstvo Reč struke Tehnologije

USLOVI USPEVANJA GRAŠKA

Odnos prema vodi

U toku celog vegetacionog perioda grašak ima velike potrebe prema vodi. Najveće potrebe za vodom ima u periodu butonizacije, cvetanja i oplodnje. Zahvaljujući korenovom sistemu koji ima dobru usisnu moć, grašak može podneti kratkotrajnu sušu. Preterana vlažnost zemljišta negativno utiče na biljke graška koje tada postaju bujnije, a to dovodi do poleganja i stvaranja povoljnih uslova za razvoj patogenih gljiva kojima se biljka može zaraziti.

Odnos prema toploti

Seme graška klija već na 2-4 °C, dok neke sorte stočnog graška ispod snežnog pokrivača mogu podneti i do -40°C. U periodu razvoja generativnih organa potrebne su dnevne temperature koje iznose od 16-21°C. Visoke temperature grašak ne podnosi. Kada su temperature preko

27 °C dolazi do toga da se vegetacioni period naglo prekida. Takođe, visoke temperature u periodu cvetanja nepovoljno utiču, dolazi do prekidanja oplodnje i do opadanja cvetova.

Odnos prema zemljištu

Grašak najbolje uspeva na černozemu, gajnjačama i aluvijalnim zemljištima, na zemljištima povoljne strukture i neutralne reakcije zemljišnog rastvora.

Jovana Knežević, dipl.inž.ratarstva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *