Trivan potpisao ugovore o dodeli sredstava za saniranje nesanitarnih deponija

    Kraljevu dvadeset milona dinara za realizaciju prve faze Projekta sanacije gradske deponije u Kraljevu sa radovima na eksploataciji pozajmišta materijala i izradom objekta za sakupljanje procednih voda. 5.decembar 2019. Beograd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *