Svakog meseca 446 poljoprivrednih penzionera manje

Agro politika ,septembar 2019.

Prema brzini pada broja polјoprivrednih penzionera može se pretpostaviti i brzina pustošenja sela. Broj polјoprivrednih penzionera smanjuje se mesečno za 446 od 2009. godine. Tada ih je bilo 224.880.

Prema podacima iz Statističkog mesečnog biltena RFPIO u junu 2019. godine je isplaćeno 1.707.592 penzionerska čeka što je 65 više nego u maju, manje za 7.560 u odnosu na decembar 2018. i manje za 4.995 u odnosu na jun 2018.

Do rasta za 65 došlo je usled povećanja broja penzionera iz kategorija zaposlenih (za 340) i iz samostalnih delatnosti (za 329), a pri smanjenju broja polјoprivrednih penzionera za 604 lica.

Broj polјoprivrednih penzionera dostigao je maksimum u demcembru 2009. (224.880) i od tada se u proseku smanjuje za po 446 mesečno. Udeo polјoprivrednih penzionera u ukupnom broju smanjen je sa 14,1 odsto u 2009, na 10,2 odsto sredinom 2019. U odnosu na jun 2018. broj polјoprivrednih penzionera smanjen je za 4,1 odsto.

Ukupan fond penzija u junu iznosio je 45 milijardi dinara i on sa još oko 115 milijardi dinara od zarada najvećim delom formira ukupnu kupovnu moć stanovništva.

Prosečna penzija iznosila je 223,5 evra u junu i činila je 49,1 odsto od prosečne plate.

Posmatrano po opštinama u odnosu na kraj 2018. broj penzionera povećan je u 22 opštine, u jednoj (Bački Petrovac) je ostao nepromenjen, a smanjen je u 137 opština. Najveće apsolutne promene imale su opštine Beograda te je najveći porast broja penzionera bio u Obrenovcu (121), Grockoj (101) i Voždovcu (95), a najveći pad u Novom Beogradu (286), Gradu Nišu (269) i Savskom Vencu (233).

Branislav Gulan

Naslovna fotografija: Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *