Štab za vanredne situacije- 10 jun 2019

Današnja sednica Štaba za vanredne situacije ohrabruje. I ako se potencijalno naslućivalo, I ovoga puta država će pomoći pri saniranju posledica poplava. Ono što ne ohrabruje su procene štete, koje govore da ovogodišnje poplave daleko prevazilaze one iz 2014 .

Na današanjoj sednici Štaba za vanredne situacije sumirani su rezultati onoga što je učinjeno proteklom periodu,od nastanka elementarne nepogode do današnjeg dana.

„Voda i depresija koje su se nalazile na domaćinstvima, uglavnom su iscrpljene sa svih lokacija, ostao je da se sanira još jedan deo groblja u Adranima.O dredili smo JKP „Vodovod“i JKP „Čistoću“da preduzmu mere da se u toku dana ta voda iscrpi sa groblja i da se izvrši dezinfecija ,kako bi građani mogli da pristupe groblju “, pojasnio je član Štaba za vanredne situacije Radoica Kočović, pa dodao da je depresija u glavnom iscrpljena svuda, ostala je manja količina vode koju je nemoguće iscrpeti,ali će ti rukavci da se isuše prirodnim putem. „Vojska Srbije je postavila lancirni most u Sirči, prema Srčanskoj Banji, tih 90 domaćinstava koja su bila odsečena,sada su

u komunikaciji sa svetom. Još uvek imamo problem sa Trgovištem,gde je odnet put u dužini više od kilometar, umesto puta postoji rečno korito, ali i tamo se preduzimaju mere da se, u što kraćem vremenskom roku,taj deo puta osposobi . Imamo par mesta u Lascu, ka pojedinim individualnim objektima, gde su domaćinstva imala neke propusne mostove ka tri različita objekta, videćemo da pomognemo da se I ti putevi osposobe“, istakao je Kočović.

     „Ima dosta privatnih poseda od individualnih domaćinstava,gde su prilazi onemogućeni, mi nemamo dovoljno mehanizacije da sve te propuste popravimo odjednom,ali naravno da ćemo uložiti napore da pomognemo“, izjavio je Kočović,pa apelovao na građane da, obzirom da je vanredna situacija, ne prave problem i da dozvole da se, tamo gde je to moguće, ti prolazi vrate u prvobitno stanje.„

Crveni krst obišao je preko 350 individualnih domaćinstava i podelilo preko 250 paketa hrane i hemije koja je neophodna za dezinfekciju objekata. Crveni krst i Centar za socijalni rad Kraljevo su obišli sve socijalne porodice, čiji su objekti bili poplavljeni, pružio im jednokratnu pomoć i smestio ih na sigurno.

„Vlada Srbije je, tokom nedelje,formirala programe sanacije i pomoći, a mi ćemo,po dobijanju tih programa i instrukcija ,blagovremeno obavestiti građane kako će se vršiti prijava I tretiranje štete koja je nastala usled poplava. Kraljevo ima oko 1000 kilometara nekategorisanog puta koji je većinom oštećen u ovoj elementarnoj nepogodi, ti putevi će,kada se stvore mogućnosti i sredstva,biti rekonstruisani i obnovljeni,ali moramo da rešavamo prvo probleme gde je akutna situacija“, obrazložio je Kočović.

Od ponedeljka, 10. juna 2019. godine, na šalterima broj 6 i 7 (prizemlje), u zgradi Gradske uprave grada Kraljeva (ulaz 1), od 7.00 do 17.00 časova građani će moći da preuzmu obrasce za prijavu štete na objektima individualnog stanovanja. U slučaju da neko individualno staračko domaćinstvo nije u mogućnosti da dođe i prijavi štetu,Komisija će,prilikom izlaska na teren,imati sa sobom dokumentaciju,pa će iznaći način i mogućnost da se šteta evidentira i tretira.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *