SAOPŠTENJE GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA

30.04.2020.

Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva, u skladu sa epidemiološkom situacijom, održao je elektronsku sednicu, na kojoj je konstatovano sledeće:

Epidemiološka situacija na teritoriji grada Kraljeva je neizmenjena u odnosu na prethodni dan. Do sada je na teritoriji grada Kraljeva, od početka epidemije, evidentirano ukupno 33 lica pozitivna na virus „SARS-CoV-2“, koji izaziva zaraznu bolest „Covid-19“. Danas se, na testiranje u Veterinarski specijalistički institut, šalju novi uzorci.

Zabrana kretanja na teritoriji grada Kraljeva, tokom jučerašnjeg dana, protekla je bez problema. Protiv jednog lica podneta je prekršajna prijava zbog kršenja zabrane kretanja, dok slučajeva kršenja mere samoizolacije nije bilo.

Gradski štab za vanredne situacije usvojio je uputstva za primenu epidemioloških mera za rad biblioteka i predškolskih ustanova, kao i Preporuku za primenu higijensko–epidemioloških mera u periodu pandemije „Covid-19” prilikom rada javnog linijskog prevoza na teritoriji grada Kraljeva, koje je izradio Zavod za javno zdravlje Kraljevo.

Epidemiološka situacija u Gerontološkom centru Mataruška Banja je neizmenjena i u objektu Gerontološkog centra nema zaraženih lica među korisnicima usluga ove ustanove, kao ni među zaposlenima, koji se nalaze pod merama karantina. Zaposleni provode po 15 dana u karantinu, a lekari po sedam.

Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije sprovode redovne aktivnosti na kontroli primene propisa i odluka, a naročito onih donetih u vanrednom stanju, u cilju sprečavanja i širenja epidemije zarazne bolesti „Covid-19“, sa posebnim akcentom na kontrolu pijaca, frizerskih i kozmetičkih salona i groblja, kao i održavanje higijene u stambenim zgradama. U cilju kontrole primene novih mera Vlade Republike Srbije, Odeljenje komunalne milicije je izvršilo reorganizaciju svog rada i uvelo i rad noću.

U cilju suzbijanja pojave i širenja epidemije bolesti „Covid-19“, a uz podršku donacije firme DINOTEK iz Beograda, koja je omogućila JKP „Vodovod“ Kraljevo instalaciju opreme za proizvodnju dezinfekcionog sredstva – natrijum hipohlorita (NaOCl), u koordinaciji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva je nastavio aktivnosti na dodeljivanju ovog dezinfekcionog sredstva drugim lokalnim samoupravama, koje su podnele zahteve posredstvom Stalne konferencije gradova i opština. Do sad se gradu Kraljevo obratila 31 lokalna samouprava i odobreno je preuzimanje ukupno 10.140 litara natrijum hipohlorita (NaOCl), a koje će biti realizovano u narednim danima.

Crveni krst Kraljevo nastavlja aktivnosti na pružanju podrške pri kupovini namirnica i lekova, kao i distribuciju paketa pomoći socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva.

Centar za socijalni rad nastavlja podelu paketa za korisnike tuđe nege i pomoći, a nastavlja i redovne aktivnosti prema korisnicima.

JKP „Čistoća“ Kraljevo radi na dezinfekciji i pranju saobraćajnica, prema utvrđenom planu.

Prema informacijama Regionalne privredne komore, kupovina lica starijih od 65 godina protekla je bez problema, uz poštovanje propisanih epidemioloških mera.

U cilju sprovođenja epidemioloških mera, pod stručnim nadzorom Zavoda za javno zdravlje Kraljevo i uz podršku JKP „Vodovod“ Kraljevo, ekipe civilne zaštite su nastavile aktivnosti na dezinfekciji površina, kao i objekata javne namene. Izvršen je tretman površina i prostorija Crvenog krsta. Takođe, vršena je podela prigodnog informativnog materijala i sredstava lične zaštite (maske i rukavice, alkohol za dezinfekciju ruku). U skladu sa merama Vlade Republike Srbije, kao i Zaključkom Gradskog štaba za vanredne situacije, ekipe civilne zaštite su izvršile podelu materijala i uputstava privrednim subjektima koji nastavljaju svoj rad. Izvršena je podela 100 kompleta materijala (informativni materijali i sredstva lične zaštite) stanovništvu i zaposlenima u prodajnim objektima. U danima predstojećeg praznika, nastaviće se sprovođenje epidemioloških mera na seoskom području, kao i parkovima, šetalištima i drugim prostorima određenim za dezinfekciju.

Civilna zaštita apeluje na sve upravnike stambenih zajednica da odrede lice ili na drugi način obezbede redovno održavanje postavljenih dezobarijera, odnosno njihovo natapanje dezinfekcionim sredstvom, kao i održavanje higijene unutar objekta, a sve u cilju efikasnijeg dejstva preduzetih dezinfekcionih epidemioloških mera.

Građani i dalje mogu da samostalno preuzimaju dezinfekciono sredstvo natrijum hipohlorit (NaOCl) sa sledećih lokacija:

SPISAK LOKACIJA ZA PREUZIMANJE SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU

Redni broj              Mesna zajednica  Lokacija

1              Jarčujak  Ispred kafane „Evropa“

2              Oplanići Ispred doma kulture Oplanići

3              Roćevići Preko puta OŠ „Jovan Dučić“

4              Mrsać     Ispred doma kulture Mrsać

5              Vitkovac                Ispred doma kulture Vitkovac

6              Godačica                Ispred strugare „Vudstok“

7              Stara čaršija           Pampula

8              Centar    Trg Jovana Sarića

9              Ribnica   Ispred doma kulture Ribnica

10            Mataruška Banja  Autobuska stanica

11            Ušće       Ispred doma kulture Ušće

12            Vrba        Ispred DVD Vrba

13            Ratina     Ispred doma kulture Ratina

14            Kamenica               Ispred doma kulture Kamenica

15            Bukovica               Ispred doma kulture Bukovica

16            Čukojevac             U blizini Crkve, pored puta Čukojevac – Godačica

Gradska uprava grada Kraljeva obaveštava građane grada Kraljeva da će, na osnovu Naloga Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (dopis broj 560-00-222/2020-09/3 od 04.04.2020. god.) i uputstva dostavljenog 08.04.2020. godine, Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva vršiti prijem zahteva i obradu dokumentacije vezane za izdavanje dozvola za kretanje lica za vreme zabrane kretanja.

Građani Kraljeva kojima je potrebna dozvola za kretanje u vreme kada je kretanje zabranjeno, a radi pružanja usluga – nega bolesnog lica (pomoć u kući – usluga socijalne zaštite, ali i direktno ugovorena pomoć između dva fizička lica) i usluga socijalne zaštite – personalni asistent, kao i lica kojima je pravosnažnom sudskom odlukom regulisano viđenje sa detetom (preuzimanje i vraćanje deteta od jednog roditelja), potrebno je da se zahtevom obrate Gradskoj upravi grada Kraljeva i dostave dokumenta koja potvrđuju razlog za izdavanje ove dozvole.

                Lica kojima je potrebna dozvola za kretanje, zahtev sa odgovarajućom dokumentacijom (rešenje o tuđoj pomoći i nezi, rešenje interresorne komisije…), kao i podatke o osobi kojoj je pomoć potrebna, podnose na mejl: zahtevi@kraljevo.rs ili neposredno predaju na pomoćnom (drugom) ulazu u Gradsku upravu.

                U zahtevu je nephodno navesti sledeće podatke:

–               ime i prezime lica za koje se traži dozvola za kretanje, JMBG i adresa prebivališta (boravišta) ili priložiti očitanu ličnu kartu

–               ime i prezime lica kojem je pomoć potrebna, JMBG i adresa prebivališta (boravišta) ili priložiti očitanu ličnu kartu

–               razlog zbog kojeg je potrebno kretanje

–               dokumenta koja dokazuju opravdanost podnetog zahteva, odnosno kopiju sudske presude kojom je uređeno viđanje deteta i roditelja i relaciju kretanja

–               kontakt telefone oba lica.

Nakon provere dostavljene dokumentacije, Gradska uprava zahteve dostavlja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje, nakon provere i ažuriranja, zahteve prosleđuje Ministarstvu unutrašnjih poslova.

                Nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o tome obaveštava jedinicu lokalne samouprave, koja obaveštava lice koje je podnelo zahtev i izdaje mu potvrdu.

                Potvrda je dokaz da lice ima saglasnost za kretanje u određenom terminu i za određene potrebe.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *