SAOPŠTENJE GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA

25.04.2020.   Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva, u skladu sa epidemiološkom situacijom, održao je elektronsku sednicu, na kojoj je konstatovano sledeće:

    Epidemiološka situacija na teritoriji grada Kraljeva je neizmenjena u odnosu na prethodni dan. Sva, juče poslata, 24 uzorka su negativna, tako da je na teritoriji grada Kraljeva i dalje registrovano ukupno 29 zaraženih lica. Danas se, na testiranje u Veterinarski specijalistički institut, šalje 32 uzorka iz Kraljeva, a rezultati se očekuju u toku sutrašnjeg dana.

     Zabrana kretanja na teritoriji grada Kraljeva, tokom jučerašnjeg dana, protekla je bez problema, protiv 1 lica podneta je prekršajna prijava zbog kršenja zabrane kretanja, dok slučajeva kršenja mere samoizolacije nije bilo.

   U cilju suzbijanja pojave i širenja epidemije bolesti „Covid-19“, a uz podršku donacije firme DINOTEK iz Beograda, koja je omogućila JKP „Vodovod“ Kraljevo instalaciju opreme za proizvodnju dezinfekcionog sredstva – natrijum hipohlorita (NaOCl), u koordinaciji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva je nastavio aktivnosti na dodeljivanju ovog dezinfekcionog sredstva drugim lokalnim samoupravama (Golubac, Aranđelovac, Crna Trava, Ćićevac, Žitorađa), koje su podnele zahteve posredstvom Stalne konferencije gradova i opština.

    U cilju sprečavanja nastanka i širenja zarazne bolesti „Covid-19“, a na osnovu očekivanog povećanja broja posetilaca na grobljima na teritoriji grada Kraljeva, Gradski štab za vanredne situacije naložio je sprovođenje sledećih epidemioloških mera:

• svi posetioci groblja moraju nositi opremu lične zaštite – zaštitnu masku za lice i rukavice

• pojedinačna grobna mesta mogu istovremeno posetiti najviše dve osobe u periodu od najviše 10 minuta, tom prilikom poštujući održavanje distance od 2 metra sa drugim posetiocima

• strogo je zabranjeno donošenje i ostavljanje hrane na grobovima

• zabranjeno je ostavljanje bilo koje vrste ambalaže, otpadaka i trave na grobovima; istu je potrebno odložiti pored glavne staze

• ulazak u upravnu zgradu groblja je moguć za najviše 2 osobe istovremeno, i one pri tom obavezno moraju koristiti opremu lične zaštite (zaštitnu masku za lice i rukavice) i održavati distancu od 2 metra.

      O realizaciji navedenih mera staraće se JKP „Čistoća“ Kraljevo – Uprava groblja, kao i nadležna odeljenja Gradske uprave – Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije, uz podršku Policijske uprave Kraljevo.

    Epidemiološka situacija u Gerontološkom centru Mataruška Banja je neizmenjena i nema zaraženih lica među korisnicima usluga ove ustanove.

      Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije sprovode redovne aktivnosti na kontroli primene propisa i odluka, a naročito onih donetih u vanrednom stanju, u cilju sprečavanja i širenja epidemije zarazne bolesti „Covid-19“, sa posebnim akcentom na kontrolu šetališta i parkova, kao i održavanja higijene u stambenim zgradama. U cilju kontrole primene novih mera Vlade Republike Srbije, Odeljenje komunalne milicije će izvršiti reorganizaciju svog rada i uvesti i rad noću.

    Crveni krst Kraljevo, usled zabrane kretanja, u danima vikenda neće sprovoditi aktivnosti na pružanju podrške pri kupovini namirnica i lekova, kao i distribucije paketa pomoći socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva, već će realizovati seminar o dobrovoljnom davalaštvu krvi, putem on-line prezentacije.

   JKP „Čistoća“ Kraljevo nastavlja rad na dezinfekciji i pranju saobraćajnica, prema utvrđenom planu.

    Ekipe civilne zaštite su u petak, 24.04.2020, radile na dezinfekciji površina objekata javne namene, a posebno prostora mlečnih pijaca i gradskog Muzeja. Uporedo sa dezinfekcijom na gradskom i prigradskom području, u saradnji sa savetima MZ, vrši se i dezinfekcija na seoskim područjima, sa posebnim akcentom na dezinfekciju prostora škola, kao i prostora ispred objekata ambulanti, apoteka, prodavnica, domova kultura, mesnih zajednica i sl. U danima vikenda, a uz stručnu podršku i nadzor ZZJZKV, biće izvršena dezinfekcija prostora Specijalne bolnice „Agens“ u Mataruškoj Banji.

   Civilna zaštita apeluje na sve upravnike stambenih zajednica da odrede lice ili na drugi način obezbede redovno održavanje postavljenih dezobarijera, odnosno njihovo natapanje dezinfekcionim sredstvom, kao i održavanje higijene unutar objekta, a sve u cilju efikasnijeg dejstva preduzetih dezinfekcionih epidemioloških mera.

   Građani i dalje mogu da samostalno preuzimaju dezinfekciono sredstvo natrijum hipohlorit (NaOCl) sa sledećih lokacija:

SPISAK LOKACIJA ZA PREUZIMANJE SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU

Rbr       Mesna zajed                  Lokacija

1          Grdica              Ukrštanje ulica Tike Kolarevića i Mladog radnika (ispred prodavnice)

2          Jarčujak            Ispred kafane „Evropa“

3          Oplanići            Ispred doma kulture Oplanići

4          Roćevići           Preko puta OŠ „Jovan Dučić“

5          Mrsać                Ispred doma kulture Mrsać

6          Vitkovac           Ispred doma kulture Vitkovac

7          Godačica          Ispred strugare „Vudstok“

8          Stara čaršija      Pampula

9          Centar               Trg Jovana Sarića

10         Ribnica                Ispred doma kulture Ribnica

11         Mataruška Banja           Autobuska stanica

12         Ušće                  Ispred doma kulture Ušće

13         Vrba                   Ispred DVD Vrba

14         Ratina                Ispred doma kulture Ratina

15         Kamenica         Ispred doma kulture Kamenica

16         Bukovica          Ispred doma kulture Bukovica

17         Čukojevac         U blizini Crkve, pored puta Čukojevac – Godačica

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *