SAOPŠTENJE GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA

24.04.2020.Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva, u skladu sa epidemiološkom situacijom, održao je elektronsku sednicu, na kojoj je konstatovano sledeće:

     Epidemiološka situacija na teritoriji grada Kraljeva je izmenjena u odnosu na prethodni dan. Registrovana su 3 novoobolela lica, tako da je, do sada, na teritoriji grada Kraljeva registrovano ukupno 29 zaraženih lica. Danas se, na testiranje u Veterinarski specijalistički institut, šalje 24 uzorka iz Kraljeva, a rezultati se očekuju u toku sutrašnjeg dana.

    Zabrana kretanja na teritoriji grada Kraljeva, tokom jučerašnjeg dana, protekla je bez problema, protiv 2 lica podnete su prekršajne prijave zbog kršenja zabrane kretanja, dok slučajeva kršenja mere samoizolacije nije bilo.

     U cilju sprečavanja nastanka i širenja zarazne bolesti „Covid-19“, a na osnovu očekivanog povećanja broja posetilaca na grobljima na teritoriji grada Kraljeva, Gradski štab za vanredne situacije naložio je sprovođenje sledećih epidemioloških mera:

• svi posetioci groblja moraju nositi opremu lične zaštite – zaštitnu masku za lice i rukavice

• pojedinačna grobna mesta mogu istovremeno posetiti najviše dve osobe u periodu od najviše 10 minuta, tom prilikom poštujući održavanje distance od 2 metra sa drugim posetiocima

• strogo je zabranjeno donošenje i ostavljanje hrane na grobovima

• zabranjeno je ostavljanje bilo koje vrste ambalaže, otpadaka i trave na grob; istu je potrebno odložiti pored glavne staze

• ulazak u upravnu zgradu groblja je moguć za najviše 2 osobe istovremeno, i one pri tom obavezno moraju koristiti opremu lične zaštite (zaštitnu masku za lice i rukavice) i održavati distancu od 2 metra.

    O realizaciji navedenih mera staraće se JKP „Čistoća“ Kraljevo – Uprava groblja, kao i nadležna Odeljenja gradske uprave – Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije, uz podršku Policijske uprave Kraljevo.

   Epidemiološka situacija u Gerontološkom centru Mataruška Banja je neizmenjena i nema zaraženih lica među korisnicima usluga ove ustanove.

     Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije sprovode redovne aktivnosti na kontroli primene propisa i odluka, a naročito onih donetih u vanrednom stanju, u cilju sprečavanja i širenja epidemije zarazne bolesti „Covid-19“, sa posebnim akcentom na kontrolu šetališta i parkova, kao i održavanja higijene u stambenim zgradama. U cilju kontrole primene novih mera Vlade Republike Srbije, Odeljenje komunalne milicije će izvršiti reorganizaciju svog rada i uvesti i rad noću.

   Crveni krst Kraljevo će sprovoditi aktivnosti na pružanju podrške pri kupovini namirnica i lekova, kao i distribucije paketa pomoći socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva.

     Centar za socijalni rad nastavlja podelu paketa za korisnike tuđe nege i pomoći, a nastavlja se i sa redovnim aktivnostima prema korisnicima.

JKP „Čistoća“ Kraljevo nastavlja rad na dezinfekciji i pranju saobraćajnica, prema utvrđenom planu.

   Prema informacijama Regionalne privredne komore, jutrošnja kupovina prevashodno namenjena licima starijim od 65 godina protekla je bez problema, uz poštovanje propisanih epidemioloških mera.

Ekipe civilne zaštite su 23.04.2020. godine radile na dezinfekciji površina objekata javne namene, kao i posebno prostora Narodne biblioteke. Takođe, pružena je podrška JKP „Vodovod“ Kraljevo u primopredaji dezinfekcionog sredstva opštini Preševo, a na osnovu prethodnog zahteva. Paralelno sa dezinfekcijom na gradskom i prigradskom području, u saradnji sa savetima MZ, vršiće se i dezinfekcija na seoskim područjima.

    Civilna zaštita apeluje na sve upravnike stambenih zajednica da odrede lice ili na drugi način obezbede redovno održavanje postavljenih dezobarijera, odnosno njihovo natapanje dezinfekcionim sredstvom, kao i održavanje higijene unutar objekta, a sve u cilju efikasnijeg dejstva preduzetih dezinfekcionih epidemioloških mera.

   Građani i dalje mogu da samostalno preuzimaju dezinfekciono sredstvo natrijum hipohlorit (NaOCl) sa sledećih lokacija:

SPISAK LOKACIJA ZA PREUZIMANJE SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU

Rbr          Mesna zajed       Lokacija

1              Grdica                  Ukrštanje ulica Tike Kolarevića i Mladog radnika (ispred prodavnice)

2              Jarčujak  Ispred kafane „Evropa“

3              Oplanići Ispred doma kulture Oplanići

4              Roćevići Preko puta OŠ „Jovan Dučić“

5              Mrsać                  Ispred doma kulture Mrsać

6              Vitkovac                Ispred doma kulture Vitkovac

7              Godačica                Ispred strugare „Vudstok“

8              Stara čaršija           Pampula

9              Centar                Trg Jovana Sarića

10            Ribnica                Ispred doma kulture Ribnica

11            Mataruška Banja  Autobuska stanica

12            Ušće                    Ispred doma kulture Ušće

13            Vrba                     Ispred DVD Vrba

14            Ratina                  Ispred doma kulture Ratina

15            Kamenica               Ispred doma kulture Kamenica

16            Bukovica               Ispred doma kulture Bukovica

17            Čukojevac             U blizini Crkve, pored puta Čukojevac – Godačica

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *