Radovi u jagodama posle berbe

Radovi u jagodnjaku nakon berbe su jako značajni, jer upravo od njih zavisi rodni potencijal a za sledeću godinu.   Završetkom berbe počinje priprema za sledeću godinu. Rodni potencijal formira se u toku septembra meseca kada se diferenciraju svetni pupoljci i neophodno je da se preduzme niz agrotehničkih mera kako bi se dobio dobar prinos sledeće godine.Agrotehničke mere koje se sprovode posle berbe su: uklanjanje stolona, održavanje i obrada zemljišta, uništavanje korovskih biljaka, đubrenje, navodnjavanje i zaštita od biljnih bolesti i štetočina.

    Posle berbe jagode potrebno je nastaviti uklanjanje stolona sa živićima u više navrata sve dok izbijaju. Jagode bez stolona i živića daju veći prinos za 50-70 odsto, od onih sa stolonima i živićima.Stolone je najlakše zakidati noktima, može i makazama ili kultivatorima pri redovnoj obradi zemljišta. Voditi računa da se ne vuču bokori jer se tako povrđuju.

,,Stolone je potrebno, nakon berbe jagode, uklanjati u više navrata, sve dok izbijaju, budući da jagode bez stolona daju veći prinos za 50-70 odsto. “Stoloni se zakidaju makazama, nikako ih ne treba kidati vučom, jer se time povređuju bokori jagode”, napominje Bojan Miletić iz Poljoperivredne apoteke ,,Zemljak,, u Kraljevu Dodaje da treba sprovesti i uklanjanje starijeg lišća, u više navrata posle berbe, tokom leta.

  Uklanjanje starog lišća, rezidba bokora, zakidanje stolona i cvetova pripadaju grupi mera kojima se reguliše rodnost jagode.Uklanjanje starog lišća se vrši u dva navrata: jedno u proleće pred kretanje vegetacije, a drugo posle berbe tokom leta za obnovu bokora.

,,Prolećno uklanjanje starog lišća se vrši pred kretanje vegetacije, najčešće tokom marta. Skidaju se svi prezimeli listovi, suvi ili sveži. Ovo se najčešće radi ručno i potrebno je oko 35 nadnica po hektaru. Procedura je takva da se svi listovi bokora sakupe u jednu ruku i iznad šake se oštrim makazama presecaju lisne drške. Jako je bitno da se u ovom procesu ne ošteti centralno stablo i pupoljak jagode, mada je ono zaštićeno šakom radnika. Vrlo je bitno staro lišće koje je odsečeno sakupi i iznese iz zasada gde se potom i spaljuje. Nakon ove mere kreće vegetacija jer je takođe u tom periodu prošla i vegetaciona nula za jagodu i počinje se sa primenom azotnih đubriva. Ukoliko su površine velike mogu se koristiti kosa ili trimer, ali je ovde veća opasnost da se oštete centralno stablo i pupoljak ukoliko se kosi previše nisko.,, objašnjava Zemljak

Drugo uklanjanje lišća se vrši nakon berbe u toku leta.

Za razliku od prolećne rezidbe ova mera nije uvek neophodna. Ukoliko procenimo da je bokor snažan, a lisna masa razvijena i zdrava onda ovu meru ne moramo da vršimo. Ukoliko je lišće ipak staro, suvo i oštećeno, pa i trulo ovu meru je bitno primeniti u cilju ubrzanog formiranja novog lišća koje je fotosintetski aktivnije, takođe povećavamo bujnost bokora, rod sledeće godine kao i uspeh prezimljavanja. Uklanjanje cvetova je takođe neophodna i korisna mera posebno posle obilnog roda, a pri tom ne želimo nikakvo jesenje plodonošenje u istoj godini. Ovom merom povećavamo bujnost bokora i do 30% i rodni potencijal za narednu godinu.

Održavanje zemljišta je bitno jer se tako radi i uništavanje korova i čuvanja vlage u zemljištu

    Zemljište se održava u čistoj obradi, radi razbijanja pokorice, uništavanja korova i čuvanja vlage plitkom obradom (od pet do sedam centimetara), zbog plitkog korenovog sistema biljakač. Kombinuje se sa uklanjanjem stolona.

,,Osnovno đubrenje kompleksnim mineralnim đubrivima potrebno je primeniti tokom septembra, a dopunsko azotom tokom leta inkorporacijom – direktnim dodavanjem u zemljište. Tokom leta može da se obavlja prihrana preko lišća nekim preparata sa makro i mikroelementima, koji se mogu primenivati zajedno sa sredstvima za zaštitu”, Kaže Miletić

    Đubrivo je potrebno uneti u zemljište obradom. Može da se obavi dodatno i preko lišća nekim od poznatih sredstava sa makro i mikroelementima. Ovaj način đubrenja može da se primeni zajedno sa sredstvima za zaštitu.

Navodnjavanje –  osnova savremene proizvodnje jagoda

Jagoda ima dosta potrebe za vodom, zbog plitkog korenovog sistema. Navodnjavanje bi zato trebalo da bude osnova savremene proizvodnje jagoda.

U periodu posle berbe jagode obično se javlja sušan period, kada je potrebno primeniti navodnjavanje radi što uspešnijeg formiranja cvetnih pupoljaka u kasnijem periodu. Navodnjavanje se može obavljati brazdicama ili još bolje sistemom ‘kap po kap’.Voditi računa da tokom septebra se radi obavezno navodnjavanje kako bi se formiralo što više cvetnih pupoljaka.

Zaštita zasada jagode

Dodaje da je potrebno štititi zasad jagode od pegavosti listai drugih bolesti i štetočina. Starije lišće jače zahvaćeno ovom bolešću, potrebno je sakupljati i izneti iz zasada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *