PROBLEMI OKO TRASE Petlja koridora ne može da se pomera

S. B. | 11. jul 2019.

Planeri nisu uvažili molbu građana Vrnjačke Banje da im “skrenu” Moravski koridor iz dvorišta. Nezadovoljni građani imaju još priliku da se žale na javnoj raspravi

Nova petlja ucrtana ljubičastom bojom

TRASA budućeg Moravskog koridora nije obradovala baš sve građane kraj kojih će proći. Deo žitelja Vrnjačke Banje molio je nadležne planere da pomere ucrtani put jer će, po svoj prilici, proći kroz njihova dvorišta. U Ministarstvu saobraćaja odgovaraju da su peticiju razmotrili, ali da ne mogu da odustanu od predloženog rešenja.

Ovaj deo pripada 53 kilometra dugoj deonici od Kruševca do Adrana. Za nju još nije gotov idejni projekat. Paralelno se rade izmene Prostornog plana i studija opravdanosti sa idejnim projektom. Želja građana, međutim, neće biti uslišena.

– Peticiju građana Vrnjačke Banje smo razmotrili, ali nakon sagledavanja ovog problema od strane svih nadležnih institucija sa stručnog i tehničkog stanovišta, sada nije moguće menjati usvojeno rešenje trase auto-puta. To povlači za sobom mnogo drugih izmena, kako plana, tako i projekata koji se uskoro završavaju – objašnjavaju u Ministarstvu saobraćaja. – Lokacija denivelisane raskrsnice “Vrnjačka Banja” je ostala nepromenjena i ona se ne bi smela menjati, jer je njen položaj utvrđen tokom niza sastanaka i konsultacija koji su vođeni sa “Koridorima Srbije”, “Putevima Srbije” i lokalnom samoupravom. Tokom ovih sastanaka, razmatrano je više tehničkih rešenja, ali je odabrano rešenje usvojeno kao najbolje.

Istina je da će žitelji nezadovoljni trenutnim rešenjem imati još prilike da se žale – tokom javne rasprave o izmenama prostornog plana.

– Uskoro će Nacrt izmene prostornog plana infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, Pojate-Preljina, biti izložen na javnom uvidu u svim opštinama – dodaju u Ministarstvu saobraćaja. – Tada će stanovnici opštine Vrnjačka Banja moći da vide konačno rešenje denivelisanog ukrštaja i njegove veze na postojeći put Kruševac-Kraljevo. Prilikom javnog uvida građani mogu da daju primedbe i traže dodatna razjašnjenja od obrađivača plana. Nakon toga će stručna komisija za planove utvrditi koje se primedbe mogu, a koje ne mogu usvojiti i implementirati u planski dokument.

AKO TREBA I ZASTUPNIK

GRAĐANI, preko čije će imovine put na kraju proći, mogu da računaju na naknadu po tržišnoj vrednosti. Nedavno usvojeni zakon, kako bi se put gradio bez mnogo zastoja, predviđa i mogućnost da nadležni ne mogu da dođu do vlasnika zemlje. U tom slučaju će nadležni za vođenje postupka eksproprijacije, vlasniku postaviti privremenog zastupnika. Predlog eksproprijacije po ovom zakonu moći će da se podnese najkasnije u roku od tri godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *