Prijave za dozvole za sakupljanje zaštićene flore, faune i gljiva do 30. novembra

Prijave na konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2023. podnose se najkasnije do 30. novembra Ministarstvu zaštite životne sredine.

Kako je objavljeno na sajtu ministarstva, podnosioci zahteva će u roku od 15 dana biti obavešteni o vrstama i količinama koje su im odobrene, visini naknade i roku uplate.

Dodaje se da se dozvola iz ovog konkursa izdaje po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe divlje flore, faune i gljiva pod uslovom da im nije izrečena kazna za privredni prestup, odnosno prekršaj propisana Zakonom o zaštiti životne sredine.

Na konkurs se mogu javiti i pravna i fizička lica i preduzetnici koji se bave sakupljanjem matičnog legla, odnosno zasada iz prirodnih staništa radi formiranja uzgajališta.

U konkursu se navodi da podnosilac zahteva uz prijavu dostavlja podatke o zaštićenoj vrsti, sa obaveznim navođenjem latinskog naziva vrste koja će se sakupljati i stavljati u promet, odnosno koristiti, zatim način organizovanja sakupljanja zaštićenih vrsta, lokalitete sakupljanja sa naznakom opštine i najbližih naselja, broj i razmeštaj otkupnih stanica, kao i podatke o objektima, postrojenjima i uređajima za skladištenje, preradu i promet i stepen prerade zaštićenih vrsta.

Prema podacima iz tabele o kontigentu divlje flore, faune i gljiva koje se mogu sakupljati u 2023. godini vidi se da je na teritoriji Srbije zabranjeno sakupljanje medicinske pijavice i poskoka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *