Potrošnja vode na njivama pod revizijom EU

15. jula 2020.

Potrošnja vode u poljoprivredi trenutno je pod revizijom EU. Kako je porasla zabrinutost zbog upotrebe vode u mnogim zemljama članicama pokrenuta  je i kontrola zalivanja njiva i korišćenja vode u druge poljoprivredne svrhe.

Evropski revizorski sud trenutno procenjuje uticaj poljoprivredne politike EU na održivo korišćenje vode. Procena će biti „korisna dok EU krene napred sa svojom reformom Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)“, ocenjuju evropski mediji.

Pritisak ekonomskih aktivnosti i klimatskih promena

U okviru revizije, koja je tek započela, razmatra se kako pritisci ekonomske aktivnosti i klimatskih promena produbljuju problem s vodom u celoj Evropi. U sažetom izveštaju ističe se da se jedna četvrtina sve slatkovodne vode u EU koristi na poljoprivrednim površinama.

„Poljoprivredna aktivnost ne samo da utiče na količinu i dostupnost resursa slatke vode, već utiče i na kvalitet vode, na primer, kroz zagađivanje đubrivom i pesticidima“, rekla je Joelle Elvinger, članica Evropskog revizorskog suda.

Poljoprivrednici su glavni korisnici slatke vode; takođe su među prvima na koje je uticala nestašica vode.

„Naša revizija želi da utvrdi da li je delovanje EU i njenih država članica u poljoprivredi pogodno i efikasno u primeni principa održivog upravljanja ovim vitalnim resursom.“

Postojeći pristup EU u upravljanju vodama seže do Okvirne direktive o vodama uspostavljene 2000. godine, koja je uvela principe održivog korišćenja vode.

Evropski revizorski sud je takođe rekao da ZPP igra važnu ulogu u održivosti vode, ne samo što „nudi alate koji mogu pomoći u smanjenju pritisaka na vodene resurse, već takođe može finansirati infrastrukturu za navodnjavanje“.

Pre tri nedelje, Evropska komisija je odlučila da ne revidira Okvirnu direktivu o vodama, koja zahteva da države članice obezbede da sva vodna tela budu u „dobrom stanju“ do 2027. godine. Očekuje se da će revizija biti završena u drugoj polovini 2021. godine.

S. G. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *