Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Pojačana aktivnost obične kruškine buve, najznačajnije štetočine ovog voća

27. jula 2020.

Na području Vojvodine i Srbije, kasne sorte krušaka se nalaze u fazi početka sazrevanja plodova, odnosno pojavljuje se boja karakteristična za kultivar.

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)  je najznačajnija štetočina kruške u intenzivnoj proizvodnji. Štetni su svih pet larvenih stadijuma, koji se ishranjuju sisajući sokove biljaka. Višak hrane izbacuju u vidu medne rose, na koju se naseljava gljiva čađavica.

Foto:PIS

Napadnuti biljni delovi dobijaju crnu boju, a plodovi gube tržišnu vrednost.

Trenutno se u krušicima registruje piljenje larvi IV letnje generacije obične kruškine buve.

Prognozirane visoke temperature u narednom periodu pogodovaće razvoju ove štetočine. Povećana aktivnost larvi uzrokovaće i lučenje velike količine medene rose na kojoj se razvija gljiva čađavica, što u ovim fazama razvoja plodova može dovesti do smanjenja njihovog kvaliteta i tržišne vrednosti.

U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve preporučuje se primena nekog od insekticida: delegate 250 WG, aktivne materije spinetoram, u količini 0,3-0,4 kg/ha. Kardenca ovog preparata je  7 dana, a maksimalan broj tretmana u toku jedne vegetacije je dva. Preporučuje se i preparat apache 50 WG, aktivne materije klotianidin, u količini 350 g/ha. Karenca je 14 dana, a može se upotrebiti maksimalno 2 puta tokom vegetacije.

Prilikom primene pesticida, obavezno treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana (mbt) u toku jedne vegetacije primenjenih preparata. Uz insekticid preporučuje se i primena okvašivača koj ima ulogu razlaganja medne rose i pojačanja insekticidnog delovanja.

Izvor:PIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *