Osnovano Udruženje kozara Srbije koje će zastupati interese odgajivača koza

Udruženje kozara Srbije, nacionalna organizacija odgajivača koza osnovana na petom Susretu kozara Srbije „Kumane 2019“.

Pristupnicu je potpisalo 127 kozara. Na skupu su izabrani organi i rukovodstva udruženja.

Udruženje svih kozara Srbije promovisaće kozarstvo u Srbiji i uspostavljaće saradnju u regionu, zastupaće interese kozara u donošenju zakonske regulative i organizaciono i tehnički pomagaće svojim članovima.

Deo aktivnosti biće usmeren na edukaciju članova kao i na promociju kozjih proizvoda.

Organizaciona i tehnička pomoć biće u nabavci hrane, lekova, opreme i specijalističkih usluga, kao i u izgradnji objekata, štala, izmuzišta, mini mlekara.

Osim toga udruženje će koordinisati sa veterinarskim i matičnim službama i uzeće učešće u proizvodnji i plasmanu genetskog materijala i kozjih proizvoda.

Nacionalno udruženje kozara stvara mogućnost da se ova grana stočarstva unapredi, smatraju i poljoprivrednici i predstavnici nauke, kao i ekonomisti.

Udruženje da bude podrška svim kozarima

Za Zorana Gagića, odgajivača koza iz Novog Miloševa, osnivanje nacionalnog udruženja je važno zbog lakšeg plasmana mleka. Jednostavnije je proizvesti nego prodati kozje mleko, kaže Gagić koji veruje da će udruženi kozari naći siguran plasman i zajedničkim snagama napraviti mini-mlekaru.

Zoran Gagić

Kozari koji su nedavno počeli odgoj koza smatraju da će im udruženje pomoći da reše nedoumice koje se nameću kako u proizvodnji, tako i u preradi. Iskustvo Jasmine Đukić iz Sombora je da se teorija i praksa često ne podudaraju. Od udruženja očekuje razmenu energije, iskustava i informacija. Optimista je i veruje da će odgoj koza i prerada mleka koju planira da pokrene, biti stabilan posao.

Jasmina Đukić

Magistar Zoran Novaković koji je na svojoj farmi koza spojio teoriju i praksu, smatra da će udruženje doneti benefite odgajivačima ako svi rade planski. Neophodno je da stočari povećavaju broj grla kako bi se birala najkvalitetnija za proširenje stada. Potrebni su i kvantitet i kvalitet. Osim toga, neophodno je govoriti o određivanju ciljeva strategije razvoja kozarstva u našoj zemlji, jer kozarstvo je perspektivna delatnost, poručuje Novaković.

Zoran Novaković

Nesiguran plasman i niska cena kozjeg mleka su za Marijanu Heđeši iz Novog Miloševa najveći problemi. Zbog toga razmišlja da u svom gazdinstvu, u kom odgaja stotinak koza, pokrene preradu mleka. Veruje da će kroz udruženje brže i jednostavnije doći do svih neophodnih informacija o izgradnji mini-mlekare i plasmanu proizvoda.

Marijana Heđeši

Odgajivačima koza su neophodne pravovremene i tačne informacije, kako o proizvodnji tako i o opremi, otkupu, kaže Agneš Milošević iz Mužlje. Otkup mleka je veliki problem, jer tek nekoliko mlekara otkupljuju kozje mleko. Zato njena porodica razmišlja da u narednom periodu izgradi mini-mlekaru. U početku prerađivaće samo mleko sa svoje farme, a kasnije možda počnu i otkup. Milošević veruje će novoosnovano nacionalno udruženje doneti boljitak i da će biti podrška svim kozarima.

Agneš Milošević

Udruženje kozara Srbije podržali profesori, naučni radnici i ekonomisti

Ekonomski ciljevi, pre svih povećanje profitabilnosti proizvodnje, moraju biti prioritet odgajivačima koza, poručio je okupljenima prof. dr Miladin Ševarlić. To se može ostvariti udruživanjem, jer koliko god da su farme za naše uslove velike, one su neprepoznatljive i realno male i za domaće, a kamoli za inostrano tržište. Potrebno je napraviti nacionalnu organizaciju svih granskih udruženja poljoprivrednika koju će uvažavati institucije i koja će učestvovati i u donošenju zakonskih i drugih regulativa, kaže je Ševarlić.

Kada se prodajom primarnog proizvoda, u ovom slučaju kozjeg mleka, ne ostvaruje zarada, treba organizovati preradu. U kozarstvu to je proizvodnja sireva koji su veoma traženi na inostranim tržištima, poručuje prof. dr Cvijan Mekić, ispred Poljoprivrednog fakulteta Univeriziteta u Beogradu. Problem naših kozara je što nemamo količinu, kontinuitet i bolji kvalitet, smatra Mekić i poziva proizvođače da više rade na promociji proizvoda. Imamo komparativne prednosti i nakon regionalizacije dobićemo značajnije benefite u oblasti kozarstva.

Udruženje je kozarima nephodno, smatra i dr Ivan Pihler predavač na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu. Ono će funkcionisati ako članstvo bude masovnije, jer snažni poljoprivrednici mogu da deluju na institucije i dobiju ono što traže, poručio je Pihler okupljanim kozarima.

Nema napretka bez udruživanja. Da li će to biti udruženja, zadruge, koperacije sve jedno je, poručuje Branislav Gulan, član Naučnog društva ekonomista Srbije. Kozarstvo deli sudbinu ostalih oblasti stočarstva. Ukupno stočarstvo je u ozbiljnim problemima i od izvoznika mesa postali smo uvoznici. Vrlo je važno da se stočari organizuju, povećavaju stada i zajedno nastupaju prema institucijama, kaže Gulan.

Organizatori petog Susreta kozara Srbije „Kumane 2019“ su „Dobra farma“ Dobričevo, Rajko Varadinac iz Kumana i Zoran Gagić iz Novog Miloševa.

Izvor POLJOSFERA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *