Od Srbije se traži ujednačavanje akciza na alkohol

30.6.2020.

      Srbija mora da završi rad na ujednačavanju akciza na alkoholna pića, s obzirom da je to jedan od uslova za ulazak u EU. Kako je istakla Jelena Rančić iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i koordinatorka radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 16, to poglavlje u pregovorima sa EU još nije otvoreno.

„Ključna prepreka za otvaranje ovog poglavlja, zbog čega EK nije dala zeleno svetlo, je to što osnovno merilo da se eliminiše fiskalna diskriminacija proizvođača jakih alkoholnih pića nije ispunjeno“, istakla je Rančić na onlajn konferenciji „Ekonomske teme u procesu evropskih integracija Srbije“ u organizaciji Centra za evropske politike.

U Srbiji je akciza na rakiju od šljive 94 dinara na 700 mililitara, dok na alkohol od žitarica, poput viskija, iznosi 241 dinar u istom pakovanju. Njihovo izjednačavanje jedna je od obaveza na putu Srbije ka EU kroz pregovore o Poglavlju 16, koje se odnosi na oporezivanje.

Navela je da prihodi od akciza čine 13 odsto ukupnih javnih prihoda u Srbiji i da će naša zemlja ulaskom u EU morati da uvede i akcize na prirodni gas, ugalj i koks, dok će akciza na duvanske proizvode biti znatno veća. Direktiva EU o akcizama propisuje minimalnu akcizu, ali zemlje članice zadržavaju pravo da uvedu veće akcize od minimalne, objasnila je Rančić.

„Zakon o PDV u Srbiji u velikoj meri je usaglašen sa direktivom EU, i pre nego što postane članica Unije, neće biti neophodne neke značajnije promene u funkcionisanju PDV. Na listi proizvoda i usluga u PDV sistemu po višoj stopi ulaskom u Uniju naći će se i gas, toplotna energije i kupovina prve nekrentine“, naglasila je koordinatorka radne grupe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *