Od 1. januara – svako jaje mora biti obelženo

Svako jaje koje se pakuje od 1. januara mora biti obeleženo na način koji je propisan Pravilnikom o kvalitetu jaja, čija je primena počela 1. januara ove godine, izjavila je danas direktorka Uprave za veterinu Emina Milakara. Ističe da će inspekcija u toku planiranih kontrola sva jaja koja nisu u skladu sa Pravilnikom povući iz prometa.

Pravilnik donet u februaru prošle godine, ali je primena obeležavanja jaja, koja je prethodno bila najavljena od juna 2019, odložena za 1. januar ove godine, kako bi proizvođači imali dovoljno vremena za nabavku mašina za obeležavanje jaja.

– „Ono što se trenutno nalazi u prometu su i dalje jaja koja nisu obeležena, što znaci da su ona pakovana i stavljena u promet u decembru i biće u prometu do isteka roka trajanja jaja, znači 28 dana. Svako jaje koje je pakovano od 1. januara mora biti obeleženo kako je propisao Pravilnik“, rekla je Milakara za Tanjug.

   Milakara kaže da su proizvođači jaja apsolutno pripremljeni za primenu Pravilnika, jer su, sa njima prošli sve nedoumice koje su imali, dok za prodavce jaja smatra da su verovatno upoznati sa Pravilnikom jer je o tome više puta javno govoreno. Prema njenim rečima, svako ko se bavi proizvodnjom, prodajom ili prometom jaja mora da zna odredbe Pravilnika, ukazujući da se o tome mogu informisati i na sajtu Ministarstva poljoprivrede.  

  Novi Pravilnik o kvalitetu jaja, predviđa da deklaracija na pakovanju sadrži datum pakovanja, klasu jaja i težinsku grupu, rok trajanja, trgovačko ime ili oznaku, način uzgoja koka nosilja.

  Informacije za potrošače da se jaja moraju držati na odgovarajućoj temperaturi, veterinarski kontrolni broj objekta za pakovanje jaja, naziv i adresu proizvođača i/ili objekta za pakovanje jaja ili prodavca, broj komada jaja i način hranjenja koka nosilja.

Primenom novog Pravilnika prestala je da važi dosadašnja klasifikacija jaja u sedam klasa (S S, S, A, B, C, D i E), a uvodi se, ističe Milakara, razvrstavanje u dve klase kvaliteta – A i B.

To znači da A klasi pripadaju sveža jaja za promet, dok su jaja B klase namenjena industrijskoj proizvodnji. Jaja će se razvrstavati i po težini u četiri grupe kao kod odećeS, M, L i XL.

S druge strane, kod na jajetu moraće da sadrži broj koji označava način uzgoja koka nosilja – 0 znači da su jaja iz organskog uzgoja, 1 da su koke uzgajane na otvorenom prostoru, 2 da su koke uzgajane u živinarniku, 3 da su koke uzgajane u kavezu. Kod na jajetu mora da sadrži i državu porekla i broj farme na kojoj su uzgajane koke nosilje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *