Novi talas avijarne influence u Evropi pogađa i domaću živinu

Na osnovu podataka zvaničnog Sistema za prijavu bolesti životinja Evropske Unije- ADIS (https://food.ec.europa.eu/…/ad_adns_outbreaks-per…), Rumunija I Bugarska su prijavile slučajeve visoko infektivne avijarne influence među živinom.

U Rumuniji je virus H5N1 otkriven u jatu od 120 živine u dvorištu u selu Tiganesti u blizini granice sa Bugarskom, izazvavši uginuće 28 ptica.

Bugarska je, u međuvremenu, prijavila ranije izbijanja virusa ptičijeg gripa tipa H5 na dve živinske farme. Jedna epidemija u Malko Konare u regionu Pazardžika ubila je 380 ptica, dok je druga epidemija regionu Velikog Trnova ubilo 5.420 jedinki.

U Mađarskoj je 11.11. 2023. potvrđena je avijarna influence H5N1 na farmi pataka Szabolcs-Szatmar-Bereg)-( izvor Promed-mail)

U Poljskoj, koja ja najveći proizvođač živine u EU, potvrđeno je prisustvo virusa na severu zemlje. Takođe Ministarstvo poljoprivrede I životne sredine Ujedinenog Kraljevstva (Defra) je zvanično objavila pojavu avijarne influence H5N1 kod živine u Engleskoj u Doningtonu (Donnington). Takođe 10. 11. 2023. U Finskoj je zvanično potvrđena pojava avijarne influence H5N1 na više farmi krznašica, a virus je detektovan i kod rakuna i lisica.(izvor Promed-mail)

Na osnovu zvaničnih podataka Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (https://www.vet.minpolj.gov.rs/…/avijarna-influenca…/), u proteklih mesec dana virus avijarne influence podtip H5N1 detektovan je samo kod divljih ptica u četiri lokaliteta -Jezero Tikvara, opština Bačka Planaka, kao i na tri lokaliteta u okviru beogradskih gradskih opština i to Kovilovo, Veliki Makiš i Velik kanal- Borča.

EFSA je izdala preporuku o upotrebi vakcinacije kao jednoj od integralnih mera u kontroli avijarne influence pticaRazvijeno je nekoliko vakcina protiv visoko patogenog avijarne influence živine(HPAI), uglavnom se radi o inaktivisanim vakcinama. U EU je do sada odobrena jedna vakcina za upotrebu kod živine, ali nije u potpunosti efikasna kako bi se zaustavilo prenošenje.

Stručnjaci naglašavaju da je neophodno da se vakcine prilagode različitim vrstama proizvodnje, kao i različitim vrstama koji se uzgajaju, kao i da budu što jednostavnije za primenu.Podaci o nastanku i trajanju imuniteta kod ciljne vrste često su nedostupni, iako su ključni za efikasno planiranje vakcinacije. Minimiziranje antigenske udaljenosti između vakcina i terenskih sojeva od suštinskog je značaja, što zahteva brzo ažuriranje vakcina kako bi delovale na cirkulišuće sojevima. Generisanje usklađenih podataka o efikasnosti vakcine koji pokazuju da vakcina može da smanji prenos je ključno, a ovu sposobnost takođe treba proceniti u terenskim ispitivanjima.

Planiranje vakcinacije zahteva odabir najadekvatnije vrste vakcine i šeme vakcinacije

Hitna zaštitna vakcinacija je ograničena na vakcine koje nisu limitirane vrstom, uzrastom ili već postojećim imunitetom, dok preventivna vakcinacija treba da daje prioritet postizanju najviše zaštite, posebno za najosjetljivije vrste u područjima visokog rizika za prenos.Simulacije u Francuskoj, Italiji i Holandiji otkrile su da su farme pataka i ćurki infektivnije od farmi kokošaka, depopulacija zaraženih farmi je pokazala samo ograničenja u kontroli širenja bolesti, a preventivna depopulacija u radijusu od 1km , dala je bolje rezultate od preventivne prstenaste vakcinacije.

Preventivna vakcinacija najosetljivijih vrsta u područjima sa visokim rizikom zaraze bila je najbolja opcija za smanjenje broja obolelih životinja i trajanja epidemija i da je tokom izbijanja u takvim područja, hitna zaštitna vakcinacija u radijusu od 3 km bila je najefikasnija. Efikasnost vakcine je neophodno pratiti, a preporuka EFSA-e je da vakcinacija nije zamena za ostale dosadašnje mere kontrole HPAI, već njena dopuna.Прикажи преводСвиђа ми сеКоментарПодели

Izvor Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *