Na berzi najtraženiji kukuruz

Kukuruz je tokom protekle sedmice bio dominantna kultura u trgovanju, čineći 65% ukupnog prometa.U danima pre praznika primetna je bila povećana ponuda koja je bila izražena na višem cenovnom nivou uz slabiju tražnju.

Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 18,30 do 19,20 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena za posmatrane dane iznosi 18,88 din/kg bez PDV-a (20,77 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na poslednju upoređujuću ponder cenu primetan rast od 2,69%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 19,50 din/kg bez PDV-a.

Kada je u pitanju tržište pšenice, u danima pre praznika primetna je bila povećana ponuda i slaba tražnja. Nakon praznika došlo je do promene dinamike, te je tokom ove sedmice tražnja bila veća od ponude. Pšenica je prometovana u cenovnom rasponu od 20,80 do 22,20 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta.Ponder cena za posmatrani period iznosila je 20,97 din/kg bez PDV-a (23,06 din/kg sa PDV-om), te je ona u odnosu na poslednju upoređujuću ponder cenu bila veća za 3,22%.

Na tržištu soje u posmatranim danima nije bilo veće aktivnosti učesnika, pri čemu je ponuda bila nešto slabija od tražnje. Zaključeni su berzanski ugovori za soju po ceni od 57,00 do 58,20 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta.Ponder cena iznosila je 57,90 din/kg bez PDV-a (63,69 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na poslednju upoređujuću ponder cenu primetan rast od 4,32%.

Od ostalih roba trgovalo se još i suncokretovom sačmom sa 33% proteina po ceni od 27,80 do 28,00 din/kg bez PDV-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *