Kvalitetna silaža za uspešan tov junadi

Stručnjaci kažu da tov junadi može da se bazira na kvalitetnoj silaži. Međutim, postoje restrikcije koliko rano telad mogu da konzumiraju ovu vrstu stočne hrane. 

             Na osnovu dosadašnjih iskustava i saznanja ne preporučuje se upotreba silaže u ishrani teladi pre nego što navrše dva meseca. U tom uzrastu telad još nema razvijenu mikrofloru predželudaca koja će inhibirati aktivnost mikroorganizama iz silaže. Zbog toga se ovoj kategoriji silaža može davati tek od trećeg ili četvrtog meseca, s tim da se počne sa vrlo malim količinama, a da sa 5 − 6 meseci mogu da konzumiraju oko 5 kg silaže, sa 8 − 12 meseci 10 − 13 kg, a od 12 − 15 meseci 15 − 22 kg silaže.

Što se tiče tova junadi, on se može u potpunosti zasnivati na kvalitetnoj silaži. Najčešće se u tovu koriste silaže cele biljke kukuruza, a značajna je i mogućnost upotrebe silaže od različitih sporednih proizvoda poljoprivrede i prehrambene industrije kao što su: glave i lišće šećerne repe, džibre, komine, droždine, repini rezanci, a sve to u količinama od 10 do 30 kg dnevno.

Obroci sa silažama se moraju dopunjavati hranivima bogatim belančevinama, pre svega, sačmama soje i suncokreta, ili deo sačme zameniti ureom, zbog niže cene. Jedna od ranijih preporuka je da se pri spremanju silaže cele biljke kukuruza na jednu tonu usitnjenog materijala doda 9 kg uree, 4,5 kg stočne krede, 1,8 kg dikalcijumfosfata i 0,45 kg sumpora u prahu.

Međutim, zbog negativnog uticaja uree na tok fermentacije (vrenja), danas se smatra da je bolje ureu uključiti u obrok neposredno pred hranjenje, uz znatnu opreznost zbog mogućih problema koji se mogu javiti usled predoziranja uree ili njenog neravnomernog raspoređivanja.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe  Autor:  Dipl. inž. Vujčić Nenad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *