Konkursi- Za bunare i navodnjavanje do 80 odsto bespovratno

25. juna 2020.

Uprava za poljoprivredno zemljište objavila je konkurse za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje i bušenje bunara po kojima je moguće dobiti podsticaj do 80 odsto

Kada je o nabavci nove opreme za navodnjavanje reč, obezbeđeno je 46.543.291,80 dinara, a povraćaj je do 60 odsto, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po podnetoj prijavi iznosi 3.000.000 dinara.

Za bušenje bunara u funkciji navodnjavanja biće dato do 4.000.000 dinara i u visini učešća do 80 odsto po dužnom metru iskopa/bušenja bunara, odnosno do 3.000 dinara po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 180.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2020. godini može da ostvari:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

2)   naučnoistraživačka organizacija: fakultet i institut,

3)  ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede koju je osnovala Republika Srbija,

4)  privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo,

5)  preduzetnik,

6)  zemljoradnička zadruga.

Podnosilac prijave pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2020. godini, može da ostvari ako je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu i ako je upisao u Registar parcele na kojima se postavlja oprema za navodnjavanje.

Podnosilac prijave pravo na sredstva može da ostvari ako za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu i kod drugih organa i institucija.

Podnosilac prijave može da ostvari pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje ako podnese najviše jednu prijavu koja se odnosi na nabavljenu opremu minimalne vrednosti 40.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Podnosilac prijave na konkurs obavezno podnosi:

 • Čitko popunjen i potpisan, odnosno overen obrazac prijave;
 • Račun za predmetno investiciono ulaganje izdat u 2020. godini, koji glasi isključivo i samo na podnosioca prijave;
 • Dokaz o plaćanju investicionog ulaganja i to:
 1. a) potvrdu o izvršenom nalogu za prenos ili izvod koji su overeni od strane poslovne banke sa fiskalnim isečkom kod bezgotovinskog plaćanja ili,
 2. b) fiskalni isečak kod gotovinskog plaćanja ili plaćanja karticom;
 • Otpremnicu potpisanu od strane podnosioca prijave;
 • Garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne opreme za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu prodavca da predmetna oprema ne podleže garanciji;
 • Izjave poljoprivrednika, odnosno odgovornog lica koje su sastavni deo obrasca prijave;
 • Potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave da za nabavku opreme za navodnjavanje ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, ne starija od mesec dana od dana podnošenja prijave.

Prihvatljiva investiciona ulaganja za nabavku nove opreme za navodnjavanje u smislu ovog Konkursa  predstavlja nabavka nove opreme za navodnjavanje, i to:

– pumpe, agregata za pumpu (na dizel, benzinski i elektropogon), fertigatora, fertigacione pumpe, manometra, filtera, okitena (dovodnih cevi), razvodnih cevi, dripova/laterala, kapajućih traka, kapaljki, rasprskivača (sprinklera), tifona, tifona sa kišnom rampom, kišne rampe, kišnog krila, vodenog topa/topa za navodnjavanje, centar pivota, rezervoara i cisterne u funkciji obezbeđivanja vode za navodnjavanje;

– za potrebe izgradnje bunara: bunarska cev, filterska bunarska cev.

Konkurs za iskop i bušenje bunara

Može da konkuriše nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar u aktivnom statusu, ako je upisao u Registar parcelu koja je zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju (njiva, vrt, voćnjak, vinograd, livada, pašnjak i trstik) na kojoj se treba da se vrši iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja i vlasnik je te parcele.

Podnosilac prijave pravo na korišćenje sredstava za iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja može da ostvari ako za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu i kod drugih organa i institucija.

Podnosilac prijave može da ostvari pravo na sredstva za iskop bušenje bunara ako podnese jednu prijavu koja se odnosi na iskop/bušenje jednog bunara u funkciji navodnjavanja.

Podnosilac prijave na konkurs obavezno podnosi:

 • Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave;
 • Izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu na katastarskoj parceli na kojoj treba da se vrši iskop/bušenje bunara ne stariji od 3 meseca od dana podnošenja prijave;
 • Predračun izdat u 2020. godini sa rokom važenja od najmanje 90 dana od dana podnošenja prijave Upravi, koji glasi isključivo i samo na podnosioca prijave sa specifikacijom opreme i radova za izgradnju bunara za navodnjavanje (po vrstama radova i vrstama opreme koja se montira sa iskazanim cenama za svaku vrstu rada i svaku vrstu opreme posebno, pri čemu se zemljani radovi kod iskopa/bušenja bunara iskazuju u dužnim metrima);

Prihvatljiva investiciona ulaganja u smislu Konkursa za iskop/bušenje bunara u 2020. godini su:

-zemljani radovi na iskopu/bušenju bunara,

-radovi koji otpočinju nakon zaključenja ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Konkurs možete preuzeti ovde:

Конкурс-за-наводњавање-УПЗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *