Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 401-10805/2023-1 od 3. novembra 2023. godine o usvajanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2023. godini poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2023. godini.

Privredni subjekti prijavljuju svoje projekte isključivo na obrascu SZTZ (koji je sastavni deo konkursne dokumentacije) i mogu da konkurišu za dodelu subvencija za jednu namenu.

Subvencije namenjene za očuvanje i razvoj tradicionalnih  zanata koriste se za sledeće namene:

1) za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatima, ili
2) za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata, kroz organizaciju radionica i obuka edukativnog karaktera, namenjenih drugim privrednim subjektima ili zainteresovanim licima

Rok za dostavu prijava je 6. decembar 2023. godine.

Dodatne informacije u vezi sa Konkursom i konkursnom dokumentacijom mogu se dobiti putem telefona 011/26-42-160, radnim danom od 10 do 14 časova.

Konkurs – Javni poziv za dodelu subvencija za stare zanate

Obrazac SZTZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *