IZMENE za IPARD program

 Vlada Srbije donela je zaključak kojim se usvaja Program o izmenama i dopunama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020.

Neke od izmena ovog, krovnog dokumenta za IPARD, odnose se ispunjenost nacionalnih standarda, na uslove koji se tiču površina zemljišta na početku, odnosno kraju investicije, a omogućeni su i dodatni prihvatljivi troškovi u IPARD projektima.

Velika novina za voćare je to što je uvedena i nova investiciona podrška u vidu sadnica. Naime, sadnice voća dosad nisu bile prihvatljiv trošak u ovom programu ali izmenama je omogućeno poljoprivrednicima da dobiju povraćaj i za nabavku sadnog materijala.

Olakšica će biti i u pogledu poštovanja standarda.

Naime, na poljoprivrednim gazdinstvima do 15 hektara u sektoru voće i povrće će se proveravati samo ispunjenost minimalnih nacionalnih standarda i to samo u voćnjacima i povrtnjacima, a ne na celom poljoprivrednom gazdinstvu. U ostalim sektorima ovaj uslov je nepromenjen – gledaće se da li se nacionalni standardi primenjuju na celom gazdinstvu. Recimo, ako neko konkuriše za mehanizaciju ili bilo koju drugu investiciju kao proizvođač žitarica ili uljarica, a ima i stočarsku proizvodnju, celo gazdinstvo moraće da ispunjava propisane standarde. Dakle, ova promena važi samo za sektore voća i povrća.

Kada je o površinama reč, u voćarskoj proizvodnji neće biti potrebno da se dva hektara za bobičasto i jagodičasto voće, odnosno pet hektara za ostalo voće, imaju na početku investicije, već na kraju. Jedino će voćari koji budu hteli da preko IPARD-a grade hladnjače morati ovaj uslov (dva, odnosno pet hektara) zadovolje na početku investicije.  

Izmena ima i u povrtarskoj proizvodnji. Uslov za konkurisanje za IPARD podsticaje su tri do 100 hektara pod povrćem na otvorenom, a ne kao do sada – do najviše 50 hektara.

Za velike investicije u fizičku imovinu u mleku i mesu (tetman otpada, obnovljivi izvori energije i sl.) farme moraju imati kapacitet preko 1.000 goveda na početku ulaganja.

 Zaključak je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije” br. 20/2019. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *