Idealni uslovi za aktivnosti obične kruškine buve

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00). Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga i jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Polaganje jaja ove štetočine započelo je tokom januara.

Do kraja nedelje se prognoziraju visoke dnevne temperature za ovo doba godine, koje će u najtoplijem delu dana dostići i 14°C. Ovakve vremenske prilike će dovesti do povećane aktivnosti obične kruškine buve i do intenziviranja polaganja jaja.

U cilju suzbijanja imaga obične kruškine buve i sprečavanja masovnog polaganja jaja, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preparata Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) u koncentraciji 0,03% + Galmin, Belo ulje EW (mineralno ulje) u koncentraciji 3-4% ili Nitropol S (mineralno ulje) u koncentraciji 1,3%.

Tretman bi trebalo sprovesti u najtoplijem delu dana kada je aktivnost štetočine najveća.

Foto: PIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *