FARMA BERZE – REPRODUKCIONI CENTAR ZA ŠAROLE GOVEČE

  Tovno govedarstvo u Srbiji otvaranjem Reprodukcionog centra za uzgoj goveda šarole rase dobilo je novi podsticaj, uz neophodnu saradnju Farma Berze sa naučnim institucijama i sa preuzimanjem znanja i iskustava iz stočarski razvijenih zemalja – rekao je Velimir Stanojević, državni sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, otvarajući juče pomenuti Centar, nedaleko Utrina.

Šarole farma, u vlasništvu familije Berze, dve godine uspešno gaji ovu rasu tovnih goveda, koje spadaju među najnaprednije u svetu i koja se prilagođava uslovima ispaše. Francuski genetičari, kako je juče rečeno, dobrom selekcijom stvorili su šarole, koji izuzetno dobro koristi kabastu hranu, ima visok dnevni prirast u tovu, kao i svega 7% rizičnih telenja.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vladislav Krsmanović je, pozdravljajući prisutne i iznoseći zahvalnost članovima Berze za ovaj napredak u stočarstvu, između ostalog rekao:Pokrajinska vlada i naš sekretarijat u poslednjih par godina prepoznali su značaj stočarstva, a posebno govedarstva, što smo potvrdili značajnim izdvajanjima za ovu granu. To ćemo činiti i u buduće, a naročito ćemo pratiti interes mladih poljoprivrednika. Sve naše konkursne linije su u funkciji i verujem da ćemo iduće godine imati još bolje rezultate, pre svega u stočarstvu – rekao je Krsmanović.

Na ovoj svečanosti učestvovalo je više od 100 farmera iz cele Srbije, pa se na inicijativu Udruženja „Agroprofit”, koje je i podstaklo osnivanje ovog centra, razgovaralo i o daljoj sudbini tovnog govedarstva u Srbiji. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu su i ovom prilikom rekli da će podstaknuti sve aktivnosti Udruženja, a da će razmotriti i inicijativu da se ubrza isplata pojedinih podsticaja. Naime, stočari koji se bave uzgojem goveda za proizvodnju teladi kažu da je na pašnjacima sve manje trave za ishranu, a da nisu uspeli da obezbede ni kvalitetan „prvi otkos”.

Zbog toga očekuju od Uprave za agrarna plaćanja da im nakon podnošenja dokumentacije za isplatu za kvalitetne priplodne krave uplate novac koji bi investirali nabavku zrnaste hrane i delimično za silažu.

Gospođa Hargita Berze, pozdravljajući goste je, između ostalog, se zahvalila na saradnji državnoj i pokrajinskoj administraciji, kao i lokalnoj upravi. Predstavljajući farmu, rekla je da su 2018. godine kupili 12 komada šarole junica, starosti deset meseci. Posle godinu dana su kupili još junica i bika za priplod, ali su radili i veštačko osemenjivanje, tako da danas već imaju oko 220 komada. Istakla je da se u Srbiji gaji oko 1.200 goveda ove rase i da je njihova farma za godinu ipo podstakla još oko 30 gazdinstava da se bave uzgojom šarole rase i da se zbog toga otvara ovaj Reprodukcioni centar goveda rase šarole.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *