Uncategorized Voćarstvo

Evropska unija od decembra počinje sa primenom novih pravila deklarisanja vina

Sva vina koja će se naći u prometu na teritoriji Evropske unije od decembra ove godine moraće da imaju nove deklaracije, odnosno etikete na bocama koje će da pružaju više informacija potrošačima, izjavila je rukovodilac grupe za vinogradarstvo i vinarstvo Ministarstva poljoprivrede Jelena Kuzmanović.

Ona je Tanjugu kazala da ta nova pravila i propisi počinju da važe 8. decembra 2023. i odnose se na teritoiriju EU, to jest za vina koja su tamo proizvedena i ona koja se uvoze na to tržište, a tu spadaju i vina iz Srbije koja se izvoze u EU.

Prema rečima Kuzmanovićeve, Srbija inače na teritoriju EU izvozi u proseku oko sedam odsto ukupnog izvoza, dok je uvoz vina iz EU prošle godine bio 21 odsto ukupnog uvoza tog pića.

,, Pored postojećih podataka i obaveznih informacija koja se sada moraju naći na etiketama vina, novi propisi predviđaju da se na deklaraciji moraju naći i još tri vrste podataka, a to su nutritivna deklaracija, spisak sastojaka i datum minimalnog trajanja, odnosno rok trajanja za vina koja su podvrgnuta procesu dealkoholizacije i imaju manje od 10 odsto alkohola. ,,– navela je Kuzmanovićeva.

Ona je dodala da su prema postojećoj uredbi nutritivna deklaracija i spisak sastojaka podaci koji se inače obavezno navode prilikom deklarisanja hrane, ali da su od te obaveze do sada bila izuzet sektor pića zajedno sa vinima koja imaju manje od 1,2 odsto alkohola.

,, Novom uredboma EU ovi podaci postaju obavezni, kao i obaveza da se mora navesti rok trajanja vina iako je do sada opštim propisom za deklarisanje hrane to nije bilo obavezno,, – kazala je Kuzmanovićeva.

Prema njenim rečima, nutritivnom deklaracijom na vinima će se potrošačima pružati informacija o energetskoj vrednosti proizvoda i količini hranjivih materija, a tu se pre svega misli na masti, ugljene hidrate, kao i proteine i soli na 100 grama ili 100 mililitara proizvoda.

,, Proizvođači vina će sada imati dve mogućnosti navođenja nutritivne deklaracije. Prvi je da se celokupna ta deklaracija nađe na etiketi i ona mora biti tabelarna ako ima dovoljno prostora, a ako ne ona može biti u linearnoj formi, dok je drugi način samo navođenje energetske vrednosti korišćenjem simbola E, a potpuna nutritivna deklaracija se prikazuje preko QR koda,, – objasnila je ona.

Kuzmanovićeva je naglasila da ukoliko se primenjuje QR kod, u ovom slučaju podaci iz nutritivne deklaracije ne smeju biti prikazani zajedno sa drugim informacijama namenjenim prodaji ili marketingu i ne sme se vršiti prikupljanje ili praćenje podataka korisnika.

Kada je reč o spisku sastojaka koje će morati da se nađu na novoj etiketi, sagovornica Tanjuga kaže da i tu postoje dve mogućnosti, od kojih je prva navođenje celokupnog spiska uz dodatno naglašavanje, odnosno isticanje onih sastojaka koji izazivaju alergije ili intoleranciju, dok je drugi način navođenje na etiketi samo sastojke koji izazivaju alergiju ili intoleranciju kao i do sada, dok se celokupan spisak sastojaka prikazuje eketronskim putem pristupanjem preko QR koda.

,, Sve ove obaveze se za sada ne odnose na teritoriju Srbije, međutim imajući u vidu obavezu koju imamo vezano za usklađivanje naših propisa sa propisima EU, predstoji nam ipak da u narednom periodu ove obaveze dodatnog deklarisanja prenesemo u našu regulativu ne samo za vina koja se uvoze već i ona koja se proizvode na našoj teritoriji.,, –  kazala je Kuzmanovićeva.

Međutim, kako je dodala, sačekaćemo sigurno određeni period da njihova primena zaživi u EU i da se pokažu i reše eventualne teškoće u praksi koje prate svaku značajnu novinu. Po njenim rečima, ovo je svakako nešto što nam predstoji i na čemu ćemo morati da radimo u narednom periodu. Izvor Tanjug foto, Naše selo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *