EU ukida kontrolu malina iz Srbije na norovirus

25. aprila 2020.

Na Stalnom komitetu za životinje, bilje, hranu i stočnu hranu EU je odlučeno da se povuče mera dodatne kontrole za izvoz smrznutih malina iz Republike Srbije. Mera dodatne desetoprocentne kontrole, odnosno kontrole svake desete pošiljke malina iz Srbije na norovirus dovela je do dodatnih troškova za izvoznike i umanjenja prihoda proizvođača malina.

Sektor poljoprivredne inspekcije je u proteklim godinama intenzivno doprineo svojim aktivnostima na uspostavljanju sistema bezbednosti hrane koji garantuje kvalitet i bezbednost proizvoda na veoma jasan, održiv i transparentan način.

Unapređivan je zakonodavni okvir nizom akata i procedura, podržavana akreditacija metoda ispitivanja na norovirus (akreditovane su dve laboratorije, a treća je u postupku), konstantno je rađeno na  edukaciji inspektora, kao i subjekata u proizvodnji i preradi maline.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizovane su obuke uz podršku domaćih profesora sa naših fakulteta i instituta, koristeći podršku TAIEX-a (instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmenu informacija) i USAID projekta saradnje za ekonomski razvoj.

Predstoji nam, da sistem koji smo uspostavili u ovoj oblasti, a za koji smo dobili  pozitivne ocene i od strane FVO inspektora Evropske komisije koji su nas proveravali, unapređujemo na održiv način, navodi se u sopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *