EU menja Zajedničku poljoprivrednu politiku

Članovi i članice Veća za poljoprivredu i ribarstvo Evropske komisije razgovarali su o odgovoru EU na aktuelna pitanja koja zabrinjavaju poljoprivredni sektor. Ministri i ministarke poljoprivrede razmotrili su mere koje su dosad preduzete i inicijative koje su dosad predstavljene u sklopu odgovora EU na probleme poljoprivrednika. Istakli su da je Evropski parlament nedavno glasao za izmene zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), koje je Komisija predložila na temelju političkih smernica Veća pripremljenih na sastanku u februaru.

Na osnovu informacija Komisije i smernica Evropskog veća sa sastanka održanog 17. i 18. aprila 2024. ministri i ministarke raspravljali su i o mogućim budućim merama za smanjivanje administrativnog opterećenja poljoprivrednika i tela država članica koje proizlazi iz poljoprivredne politike EU i merama za jačanje položaja poljoprivrednika u lancu snabdevanja hranom. Među tim su merama preispitivanje Direktive o nepoštenim trgovačkim praksama, pojednostavnjenje postupka odobravanja strateških planova u okviru ZPP-a, odlaganje sprovođenja Uredbe o deforestaciji te razmatranje nekih od tehničkih aspekata praćenja u okviru ZPP-a, kao što je geografsko označivanje lokacije fotografija.

Osim toga, niz država članica podržao je zahtev Nemačke da se prag za de minimis državnu podršku s 25.000 evra podigne na 50.000 evra.

Očekuje se da će Veće 13. maja 2024. doneti predložene izmene ZPP-a.

EU je obećala da će brzo i efikasno odgovoriti na probleme koje su izneli poljoprivrednici. To smo obećanje ispunili. U poslednja smo dva meseca mnogo toga preduzeli. Uskoro će biti odobrena i stupiti na snagu važna revizija ZPP-a. Ali naš posao nije završen: današnja rasprava dokaz je da pitanja koja zabrinjavaju poljoprivrednike zaista smatramo prioritetom našeg rada na nivou na EU, čiji je cilj sprečiti preveliko administrativno opterećenje te osigurati da poljoprivrednici imaju snažan položaj u lancu snabdevanja hranom i da za svoj rad ostvaruju pravednu platu, rekao je David Clarinval, potpredsednik belgijske vlade i ministar samozaposlenih, malog i srednjeg preduzetništva, poljoprivrede, institucionalnih reformi i demokratskog razvoja.

Šta sadrže predlozi ove pomoći?

U okviru rešavanja pitanja koja zabrinjavaju poljoprivredni sektor EU članovi i članice Veća razmenili su mišljenja o najnovijim kretanjima u trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, uzimajući u obzir nove smernice Evropskog veća o osiguravanju konkurentnog, održivog i otpornog poljoprivrednog sektora.

Njihova se rasprava temeljila na informacijama predsedništva i Komisije o:

  • najnovijim statističkim podacima o trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima za 2023. i početak 2024.
  • drugim nedavnim novostima povezanima s trgovinom poljoprivrednim proizvodima
  • ažuriranoj studiji o kumulativnom privrednom efektu budućih trgovinskih sporazuma na poljoprivredu EU.

Kada je reč o budućem razvoju trgovinskog programa EU, ministri i ministarke istakli su da treba očuvati otvorenu stratešku autonomiju, sigurnosti snabdevanja hranom i konkurentnost EU, te zaštititi osetljive sektore u EU, poput sektora govedine, peradi, šećera, etanola i određenog voća i povrća.

Imajući na umu rezultate ažurirane studije, pozvali su na brzo okončanje pregovora sa zemljama koje nisu članice EU, ne gubeći iz vida navedena pitanja.

Na osnovu informacija Evropske komisije članovi i članice Veća razmenili su mišljenja o godišnjim izvještajima o uspešnosti koja podnose države članice kako bi predstavile način na koji sprovode ZPP. To je prvi put da se taj postupak sprovodi u okviru postojećeg ZPP-a.

Ministri i ministarke raspravljali su o dvema glavnim tačkama:

  • jesu li mere preduzete u strateškom planu u okviru ZPP-a omogućile ispunjavanje očekivanja
  • svojoj oceni novog modela provedbe koji se temelji na uspešnosti i iskustvima koja bi želeli da podele na osnovu prvih godišnjih izveštaja o uspešnosti.

Iako su sve države članice svoje izveštaje o uspešnosti podnele na vreme, napomenule su da bi teret izveštavanja za 2024. bio veći i ponovno pozvale na pojednostavnjivanje zahteva u pogledu izveštavanja u okviru ZPP-a. Neke su države članice istakle izazove, među kojima su navele novi informacijski sistem i uticaj geopolitičke situacije na sprovođenje svojih strateških planova u 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *