EU budžet za poljoprivredu i ruralni razvoj dogodine 107 milijardi evra

Evropska komisija predložila je godišnji budžet Evropske unije za 2022. godinu vredan 167,8 milijardi evra, koji će se dopuniti bespovratnim sredstvima u okviru instrumenta NextGenerationEU u iznosu od 143,5 milijardi evra. Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj i dogodine biće oblasti za koje se iz evropske kase izdvaja najviše – uz pomoć instrumenta NextGenerationEU na raspolaganju će ukupno imati oko 107 milijardi evra.

Budžetom EU i NextGenerationEU instrumentom pomoći zajednički će se podstaći znatna ulaganja usmerena na podršku privrednom oporavku, očuvanje održivosti i otvaranje radnih mesta. Naglasak će biti na zelenoj i digitalnoj potrošnji kako bi Evropa postala otpornija i pripremila se za budućnost, saopštio je zvanični Brisel.

Poverenik za budžet EU Johanes Han izjavio je pre dva dana:

Predlažemo dosad neviđen nivo finansijske pomoći kako bi se Evropa što brže oporavila od zdravstvene i privredne krize. Pomoći ćemo građanima, preduzećima i regijama koje je pandemija najteže pogodila. Ulagaćemo u otpornost Evrope i njenu modernizaciju putem zelene i digitalne tranzicije. Normalizacija stanja u Evropi, ubrzavanje oporavka i postizanje spremnosti za budućnost naši su glavni prioriteti.

Nacrt budžeta za 2022., dopunjen instrumentom NextGenerationEU, usmerava sredstva prema područjima u kojima će biti najkorisnija, u zavisnosti od toga šta je najpotrebnije za oporavak u državama članicama EU i među njenim partnerima u svetu.

U budžetu su uzeti u obzir politički prioriteti Unije, koji su važni za održivi oporavak. S tim u vezi Komisija predlaže sledeći raspored sredstava:

 • 118,4 milijarde evra u bespovratnim sredstvima iz instrumenta NextGenerationEU u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost kako bi se ublažile privredne i društvene posledice pandemije koronavirusa, a privrede i društva Unije učinila održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija
 • 53 milijarde evra za zajedničku poljoprivrednu politiku i 972 miliona evra za Evropski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu kao podrška evropskim poljoprivrednicima i ribarima, ali i kako bi se ojačala otpornost poljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva te osigurala dovoljna sredstva za upravljanje krizama; Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) mogao bi iz instrumenta NextGenerationEU dobiti dodatnih 5,7 milijardi evra
 • 36,5 milijardi evra za regionalni razvoj i koheziju, uz dodatnih 10,8 milijardi evra iz instrumenta NextGenerationEU u okviru programa REACT-EU za podršku odgovoru na krizu i oporavku od krize
 • 14,8 milijardi evra za podršku partnerima i interesima u svetu, od čega 12,5 milijardi evra u okviru Instrumenta za proširenje, razvoj i međunarodnu saradnju – Globalna Evropa i 1,6 milijardi evra za humanitarnu pomoć
 • 13,1 milijarda evra za istraživanje i inovacije, od čega 12,2 milijarde evra za Horizon, glavni istraživački program Unije; taj bi program mogao dobiti dodatnih 1,8 milijardi evra iz instrumenta NextGenerationEU
 • 5,5 milijardi evra za evropska strateška ulaganja, od čega 1,2 milijarde evra programu InvestEU za ključne prioritete (istraživanje i inovacije, uporedna zelena i digitalna tranzicija, zdravstveni sektor i strateške tehnologije), 2,8 milijardi Instrumentu za povezivanje Evrope za poboljšanje prekogranične infrastrukture i 1,2 milijarde evra programu Digitalna Evropa za oblikovanje digitalne budućnosti Unije; program InvestEU mogao dobiti dodatnih 1,8 milijardi iz instrumenta NextGenerationEU
 • 17,9 milijardi evra za ulaganja u građane, socijalnu koheziju i vrednosti, od čega 13,3 milijarde Evropskom socijalnom fondu plus za podršku zapošljavanju, veštinama i socijalnoj uključenosti, 3,4 milijarde evra programu Erasmus+ za stvaranje prilika za obrazovanje i mobilnost građana, 401 milion evra za pomoć umetnicima i stvaraocima iz cele Evrope te 253 miliona za promociju pravde, prava i vrednosti
 • 2,1 milijarda evra za svemir, najvećim delom za Evropski svemirski program, koji će objediniti delovanje Unije u tom strateškom području
 • 1,9 milijardi evra za životnu sredinu i klimatsku politiku, od čega 708 miliona evra programu LIFE za podršku ublažavanju klimatskih promena te 1,2 milijarde evra Fondu za pravednu tranziciju kako bi zelena tranzicija donela koristi svima; Fond za pravednu tranziciju mogao bi dobiti dodatne 4,3 milijarde evra iz instrumenta NextGenerationEU
 • 1,9 milijardi evra za zaštitu evropskih granica
 • 1,9 milijardi evra za pomoć zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama u ispunjavanju zahteva u okviru procesa pristupanja Uniji, uglavnom putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)…

Nacrt budžeta za 2022. deo je dugoročnog budžeta Unije donesenog krajem 2020. koji ima za cilj da pretvori njene prioritete u konkretne godišnje rezultate. Zbog toga će znatan deo sredstava biti namenjen borbi protiv klimatskih promena, u skladu s ciljem da se na taj prioritet politike potroši 30 % dugoročnog budžeta i instrumenta za oporavak NextGenerationEU. S. Kuprešanin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *