Eko takse za firme i domaćinstva od 5.000 do dva miliona

sreda, 11. decembar 2019.

Srbija je utvrdila tri kategorije firmi-zagađivača koji će shodno veličini preduzeća plaćati ekološku taksu od 5.000 do dva miliona dinara godišnje, dok će građani plaćati fiksni iznos od 1.200 dinara.

Foto: Pixabay

Blic prenosi da je Vlada Srbije usvojila Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, kojim je devinisala taksu za pravna i fizička lica.

Preduzeća su razvrstana u tri kategorije delatnosti koje zagađuju životnu sredinu,  veliki, srednji i mali negativan uticaj.

Propisano je da su veliki zagađivači rudarske kompanije, drvnoprerađivačke firme, kao i preduzeća koja obrađuju tekstil, plastiku ili meso.

Srednja grupa zagađivača su uzgajivači stoke, prerađivači voća, povrća, proizvođači mleka i sladoleda, dok su mali zagađivači trgovci na veliko i malo.

Navedene tri kategorije su dodatno podeljene na velika, srednja, mala i mikro preduzeća.

Uredba se primenjuje od ovog meseca, dok će taksa fizičkim licima, domaćinstvima  koji se greju na čvrsta goriva, od januara naplaćivati fiksna taksa. Agencije, ministarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *