Dostava rešenja za naknadu za odvodnjavanje počinje 15. maja

sreda, 13. maja 2020.

Dostava rešenja za naknadu za odvodnjavanje fizičkim licima za 2020. godinu,  počinje 15. maja, saopšteno je iz JVP  „Vode Vojvodine“

Rešenja će se slati sukcesivno, a dobiće ih blizu 700.000 obveznika. Prema Zakonu o opštem upravnom postupku predviđena je lična dostava.

Podsećamo da se naknada od prošle godine obračunava u skladu s novim  Zakonom o naknadama, a plaća se kvartalno, kao i porez na imovinu.

Usled opšte poznate situacije nastale pandemijom COVID-19 virusa, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ će nadležnim institucijama predložiti stimulativne mere za uredne platiše ove naknade.

Za sva pitanja u vezi sa naplatom naknade za odvodnjavanje, zainteresovani mogu da se obrate Korisničkom servisu JVP „Vode Vojvodine“ na besplatan broj telefona 0800/21-21-21, za pozive iz fiksnih mreža, ili na 021 4881 – 433, za pozive iz mobilnih mreža.

Obveznici se mogu obratiti i imejlom na adresu korisnik@vodevojvodine.rs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *