Agroekologija Ratarstvo Tehnologije

Kako sprečiti degradaciju zemljišta

Mere u cilju spasavanja zemljišta od dalje degradacije    Katastrofalan pad plodnosti i loš kvalitet zemljišta je isključivo posledica lošeg delovanja čoveka koji u intezivnoj proizvodnji izrabljuje, zagađuje zemljište hemikalijama, sabija ga nekvalitetnom obradom, pali žetvene ostatke, odnosi ih, svojim delovanjem zakišeljava zemljišta itd. Na povećanje površina obradivog zemljišta ne možemo uticati ali svakako treba […]

Agroekologija Tehnologije

Dopunska obrada zemljišta

Dopunska obrada zemljišta predstavlja plitku površinsku obradu pooranog ili razrivenog zemljišta u toku jeseni. Za ovu obradu se još koriste i nazivi zatvaranje brazdi, ravnanje zemljišta i jesenja predsetvena priprema zemljišta. Jesenja dopunska obrada zemljišta nije se uvek i u svim uslovima preporučivala poljoprivrednim proizvođačima. Ranije je vladalo mišljenje da zemljište, na kome je obavljena […]

Ratarstvo Tehnologije

Pokrovni usevi

Izbor pokrovnih useva         Korišćenje pokrovnih useva i jačina njihovog efekta zavisi od lokaliteta i sezone, a njihov izbor zavisi od ciljeva koji žele da se postignu. Postavljeni ciljevi mogu da budu: obezbediti azot, upravljati organskom materijom, poboljšati strukturu zemljišta, smanjiti eroziju zemljišta, očuvati zemljišnu vlagu, obezbediti suzbijanje korova, uspostaviti biokontrolu štetnih organizama i drugi. […]

Ratarstvo Tehnologije

Važnost zimskog oranja

              U cilju očuvanja plodnosti zemljišta i integralne zaštite gajenih biljaka, zimsko oranje predstavlja obaveznu agrotehničku meru,   Zimskim oranjem stvara se mogućnost da se akumulira vlaga u zemljištu, jer se oranjem presecaju kapilari pa voda od padavina ne odlazi u podzemne slojeve. Na ovaj način posledice eventualne suše mogu biti znatno umanjene ukoliko u […]

Ratarstvo Stočarstvo Tehnologije

Uskoro ozimi stočni kelj

Ozimi stočni kelj – prva prolećna zelena hrana Zahvaljujući svojim proizvodnim osobinama, stočni kelj ima široku primenu u ishrani velikog broja vrsta i kategorija domaćih životinja, posebno preživara. Gajenjem ove kupusnjače kao međuuseva, setvom krajem leta i početkom jeseni, dobija se prva zelena stočna hrana koja pristiže rano u proleće, što je posebno značajno u […]

Agroekologija Reč struke Tehnologije

ANALIZA ZEMLJIŠTA NEOPHODNOST KA USPEHU

Najjeftiniji način da saznate nešto o svojoj zemlji jeste da uarite njenu analizu. Prosto uporedite da upoznajete vaš budući profit. Samo n ataj način možete saznati šat joj fail I gde su viškovi. Ovo drugo je sve manje prisutno na našim parcelama, zahvaljujući prvenstveno nedostatku stajnjaka .Kontrola plodnosti zemljišta je deo tzv. „dobre poljoprivredne prakse“. […]

Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Kako do kvaliteta i roda jagode

Jagoda može biti vrlo profitabilna. Iziskuje prilično truda ali i obrazovanja.Da bi uspela proizvodnja treba uraditi analizu zemljišta, odabrati dobar sadni materijal, izvršiti pravovremenu sadnju. Sve dalje radnje zavise od proizvođača ali i vremenskih prilika. Jagoda može biti vrlo osetljiva i na pojedine bolesti….         Jagode mogu da se sade cele godine, ali letnja sadnja […]

Tehnologije

Povratak alternativnih biljnih vrsta na srpske njive

Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu održana je Otvarajuća konferencija projekta “Cornucopia – Konkurentna održivost poljoprivrednih preduzeća kroz razvoj novih proizvoda sa dodatom vrednošću na bazi alternativnih biljnih vrsta”. Realizacija ovog značajnog IPA Interreg prekograničnog programa bazira se na partnerstvu relevantnih učesnika iz Srbije i Mađarske sa zajedničkim ciljem unapređenja poljoprivrede, ali i podsticanja […]