Reč struke Stočarstvo

Mastitis kod goveda

         Mastitis je jedna od ekonomski najznačajnijih bolesti mlečnih grla, pre svega što dolazi do smanjenja količina mleka i opadanja njegovog kvaliteta. Mastis utiče na promenu mlečne mlasti, belančevina i laktoze u mleku.      Zbog mastitisa koncentracija masti u mleku se smanjuje. U mleku sa povišenim brojem somatskih ćelija radi delovanja enzima javljaju se slobodne […]

Ratarstvo Stočarstvo Tehnologije

Kvalitetna silaža za uspešan tov junadi

Stručnjaci kažu da tov junadi može da se bazira na kvalitetnoj silaži. Međutim, postoje restrikcije koliko rano telad mogu da konzumiraju ovu vrstu stočne hrane.               Na osnovu dosadašnjih iskustava i saznanja ne preporučuje se upotreba silaže u ishrani teladi pre nego što navrše dva meseca. U tom uzrastu telad još nema razvijenu mikrofloru predželudaca […]

Reč struke Stočarstvo Tehnologije

HIGIJENA OBJEKATA – ZDRAVA FARMA

U Srbiji je mahom zastupljeno štalsko držanje goveda. Neki od tih objekata su stari, ruinirani, neki pos vim stnadradima. Bez obzira na veličinu i starost objekata za držanje domaćih životinja, prostirka ima prvorazrednu higijensku važnost, jer životinje u stajama provedu skoro ceo životni i proizvodni vek.    Kao faktor spoljašnje sredine, prostirka može povoljno ili nepovoljno uticati […]

Reč struke Stočarstvo

Pravilnik o proizvodnji bezbedne hrane na gazdistvima

Primena Pravilnika je put da se bolje uredi poslovanje mnogobrojnih malih proizvođača i osigura zdravstvena bezbednost i kvalitet njihovih proizvoda Ljudi imaju pravo da hrana koju jedu bude zdravstveno bezbedna i prikladna za upotrebu. Bolesti i povrede izazvane hranom spadaju u najneugodnije, a mogu biti i fatalne za život ljudi. Hranom mogu biti izazvane bolesti […]

Reč struke Stočarstvo

Tov ovaca

Uspeh u tovu odraslih ovaca i intenzivan porast podmlatka za proizvodnju mlade jagnjetine, zavisi od rasnih svojstava, nivoa i punovrednosti ishrane i starosti životinja u vreme tova. Za tov se koriste odrasle ovce izlučene iz priploda (proizvodnje), jagnjad u vreme sisanja, rano odbijena jagnjad ili jagnjad normalno odbijena.          U zavisnosti od starosti životinja i […]

Drugi pišu Stočarstvo Vesti

Klasiranje mesa po kvalitetu spas za proizvođače svinja

Potrošači bi znali šta kupuju, a sada su marketi prepuni jeftinog mesa druge, treće, čak i četvrte klase, ali to nigde nije naznačeno. Pojedini subotički poljoprivrednici protiv niske otkupne cene tovljenika “bore” se povećanjem proizvodnje. Smatraju da problem niske cene neće rešiti ni interventni otkup, niti zabrana uvoza, već strože kontrole kvaliteta uvoznog mesa i jasna klasifikacija […]

Ratarstvo Stočarstvo

Ozime krmne mahunarke – visok prinos, odličan kvalitet, niski troškovi proizvodnje

Gajenje ozimih krmnih mahunarki, pre svega ozimog stočnog graška i ozime grahorice, od naročitog je značaja kako bi se maksimalno iskoristile zalihe zimske vlage za proizvodnju relativno jeftine stočne hrane bogate proteinima u prvom delu vegetacije. Stočni grašak i grahorica predstavljaju visoko vrednu komponentu u ishrani svih vrsta i kategorija domaćih životinja, jer poseduju kvalitetan […]

Ratarstvo Stočarstvo

Vreme košenja lucerke važno za prezimljavanje

Drugi otkos u godini zasnivanja lucerišta obavlja se u poslednjoj dekadi avgusta, a poslednji krajem vegetacije, odnosno najmanje 50 dana pre prvih jesenjih mrazeva. Najveći uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugovečnost ima: izbor odgovarajuće sorte, primena odgovarajućih agrotehničkih mera i pravilno košenje.Dobar odnos između visine prinosa i kvaliteta krme možemo postići jedino ukoliko […]

Agroekologija Ratarstvo Stočarstvo

Crvena detelina

NEZAMENLJIVA PROTEINSKA KOMPONENTA KISELIH ZEMLJIŠTA U PROIZVODNJI JEFTINE STOČNE HRANE Crvena detelina (Trifolium pratense L.) je uz lucerku najvažnija višegodišnja krmna leguminoza. Dominantna je biljna vrsta centralnog dela Republike Srbije. Zahtevi crvene deteline u pogledu klimatskih uslova su veoma specifični. Za svoj rast i razvoj zahteva područja sa umerenom klimom i prosečnom količinom padavina od […]