Čađava krastavost jabuke i kruške – Venturia inaequalis i Venturia pirina

Simptomi bolesti: Parazit se razvija na svim zeljastim delovima voćaka. Do infekcije dolazi odmah nakon pojave lista iz pupoljka. Na lišću i lisnim drškama pojavljuju se svetlosmeđe i maslinasto mrke, okruglaste pege sa tipičnom prevlakom na licu lista. Mlado lišće ukoliko je inficirano u ranijoj fazi deformiše se, uvija, kržlja i prevremeno opada. Ukoliko su zaraze kasnije dolazi do pojave jasno oivičenih mrkozelenih pega. U okviru ovih pega obrazuje se sloj plute ispod zaraženog mesta, parazitirano lisno tkivo se sasušuje, ispupči, odvaja se i otpada.

Ciklus razvoja: Parazit prezimljava u izumrlom lišću na površini zemlje, a u svom razvoju ima dve faze – parazitnu i saprofitnu. Parazitna faza počinje klijanjem askospora koje nošene vetrom (na udaljenosti do 100 metara) i u uslovima dužeg vlaženja lišča prouzrokuju infekciju – primarna infekcija. Tokom godine dolazi do sekundarnih infekcija koje su ograničene, najčešće se šire kišom u okviru voćke ili u njenoj blizini, a mogu da traju do kraja vegetacije. Sa opadanjem i izumiranjem lišća u jesen prestaje parazitna i počinje saprofitna faza razvoja parazita.

 Krastavost ploda jabuke Venturia inaequalis i Venturia pirina. Ova bolest spada medju najopasnije bolesti jabučastog voća. Čađavu krastavost je potrebno suzbijati preventivno, pre pojave prvih simptoma. voćarstvo voćarski savetnik Krastavost ploda kruške Venturia inaequalis i Venturia pirina. Ova bolest spada medju najopasnije bolesti jabučastog voća. Čađavu krastavost je potrebno suzbijati preventivno, pre pojave prvih simptoma. voćarstvo voćarski savetnik

Štetnost: Ova bolest spada medju najopasnije bolesti jabučastog voća. Ukoliko dođe do ranijeg opadanja lišća dolazi do retrovegetacije, ponovnog listanja, a samim tim i slabijeg formiranja cvetnih pupoljaka. Sadnice su slabijeg porasta i lošijeg kvaliteta.

Suzbijanje: Čađavu krastavost je potrebno suzbijati preventivno, pre pojave prvih simptoma. Za sprečavanje primarnih zaraza potrebno je izvesti tretiranje u fazi mirovanja, pre kretanja vegetacije do pojave prvih listića „mišje uši”, preparatima na bazi bakra Tokom godine mogu se primeniti kontaktni i sistemični preparati: U svakom slučaju kontakirati savetodavca.PSSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *