Apolo projekat – Nauka u službi poljoprivrede

Precizna poljoprivreda je koncept poljoprivredne proizvodnje koji se temelji na posmatranju i selektivnoj obradi ili tretiranju određenih površina unutar većeg polja .Ona se zasniva na primeni informatičkih tehnologija, satelitske navigacije, sofisticiranog rada i mogućnosti prilagođavanja poljoprivredne mehanizacije i kvalitetne analize uzoraka.
Pomoću raznih senzora može se utvrditi da li usevi rastu i razvijaju se maksimalno efikasno u datim uslovima, a mogu se utvrditi i razlozi problema ukoliko se oni ne razvijaju u skladu sa mogućnostima.
Precizna poljoprivreda ima za cilj da se približi svakoj biljci i da joj stvori optimalne uslove za rast i razvoj. Krajnji cilj je ekonomična proizvodnja koja se odvija kroz uštede u repromaterijalu, radnoj snazi i uštedi energije.
Opšti cilj projekta je da razvije komercijalnu platformu koja će obezbediti softver savetodavnih usluga upravljanja gazdinstvom :
raspored agrotehničkih operacija u optimalnim uslovima zemljišta,
raspored navodnjavanja,
monitoring rasta useva,
detektovanje bolesti biljaka i
procena prinosa
Cilj Apolo projekta je da pronađe način da mali i srednji poljoprivrednici dođu u mogućnost da mogu sebi da priušte modernu tehnologiju po pristupačnoj ceni.
Ceo Apolo projekat sadrži u sebi više ciljeva:
Razviti metodologiju za pravljenje podataka za poljoprivredne parametre na visokoj prostornoj rezoluciji kroz dostupna posmatranja zemljišta, meteorološka posmatranja i pomoćne podatke.
Razviti softver savetodavnih usluga upravljanja gazdinstvom na osnovu procenjenih poljoprivrednih parametara.
Razviti APOLO platformu usluga i njene komponente
Pilot testirati i proceniti platformu u pravom okruženju, integrisanu u radni tok korisnika.
Razviti poslovnu strategiju za operativnu održivost platforme nakon kraja projekta.
Osigurati odgovarajuću komunikaciju projektnih aktivnosti i rezultata.
Projekat će biti testiran u:Srbiji,Španiji i Grčkoj.

Opšti cilj projekta je da razvije komercijalnu platformu koja će obezbediti softver savetodavnih usluga upravljanja gazdinstvom :
raspored agrotehničkih operacija u optimalnim uslovima zemljišta,
raspored navodnjavanja,
monitoring rasta useva,
detektovanje bolesti biljaka i
procena prinosa
Cilj Apolo projekta je da pronađe način da mali i srednji poljoprivrednici dođu u mogućnost da mogu sebi da priušte modernu tehnologiju po pristupačnoj ceni.
Ceo Apolo projekat sadrži u sebi više ciljeva:
Razviti metodologiju za pravljenje podataka za poljoprivredne parametre na visokoj prostornoj rezoluciji kroz dostupna posmatranja zemljišta, meteorološka posmatranja i pomoćne podatke.
Razviti softver savetodavnih usluga upravljanja gazdinstvom na osnovu procenjenih poljoprivrednih parametara.
Razviti APOLO platformu usluga i njene komponente
Pilot testirati i proceniti platformu u pravom okruženju, integrisanu u radni tok korisnika.
Razviti poslovnu strategiju za operativnu održivost platforme nakon kraja projekta.
Osigurati odgovarajuću komunikaciju projektnih aktivnosti i rezultata.
Projekat će biti testiran u:Srbiji,Španiji i Grčkoj.

U projektu učestvuju:
Draxis environmental S.A. (DRAXIS) Solun,Grčka-koordinator projekta,greece subvencije
Starlab Barcelona SL (Starlab) ,Barselona, Španija,spanija subvencije
Tehnički univerzitet Beč (TUW), Beč, Austrija,austria subvencije
Građevinski fakultet Beograd (UBFCE), Beograd, Srbija,srbija subvencije
Poljoprivredni fakultet Atina (AUA),Atina, Grčka,greece subvencije
Evenflow SPRL (EVF) SPRL, Brisel, Belgija,belgija subvencije
Agrisat Iberia SL (AgriSat) ,Albasete, Španija,spanija subvencije
Udruženje poljoprivrednika Opštine Ruma (UPOR) ,Putinci, Srbija,srbija subvencije
Poljoprivredna zadruga Pela(ASR), Pela, Grčka,greece subvencije.

Izvor: Subvencije.rs

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.