Aktuelna zaštita vinove loze od plamenjače i pepelnice

sreda, 27. maj 2020. 23:24

Srbija — Na području Srbije, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni do faze 10% cvetnih kapica opalo (BBCH 57-61).

Nestabilne vremenske prilike sa učestalim padavinama i povoljnim temperaturama,   stvaraju konstantno povoljne uslove za infekciju prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Vinova loza ulazi u veoma osetljivu fazu cvetanja, u kojoj, ukoliko dođe do infekcija navedenim patogenima, može doći do velikih šteta i potpunog gubitka roda.

U cilju zaštite vinove loze preporučuje se primena kombinacije fungicida:
Mikal flash (fosetil-aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4%
+
Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,04%.

pis – aktuelna zaštita bilja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *