Povrtarstvo Reč struke Tehnologije Zaštita bilja

Žičnjak, mere borbe u kontroli krompira i ostalom korenasto-krtolastim povrću

U proizvodnji korenasto-krtolastog povrća, od velikog ekonomskog značaja je zaštita ovih useva od zemljišnih insekata, među kojima su najznačajnije larve skočibuba, odnosno žičnjaka familija Elateridae, rod Agriotes. Štete koje mogu nastati su izuzetno velike i teško nadoknadive.

Na parcelama na kojima nisu sprovedene adekvatne mere zaštite u prethodnoj godini registrovana su oštećenja na krtolama krompira . Kako nam predstoji sadnja krompira, mere borbe protiv ovih štetočina podrazumevaju primenu agrotehničkih i hemijskih mera.

Larve skočibuba imaju višegodišnji ciklus razvića i značajne su štetočine korenasto-krtolastog povrća, naročito krompira. Usled Ishrane larvi u unutrašnjosti krtola, one gube tržišnu vrednost, postojanost i kvalitet, i podložnije su napadu patogena prouzrokovača različitih vrsta truleži.

Uzroci pojavljivanja

Postoji nekoliko razloga zašto se ovaj parazit pojavljuje na krevetu od krumpira:

  • začepljeno područje – prisutnost korova (pšenična trava, seno) i biljnih ostataka;
  • zadebljanje zasada – idealno okruženje za pojavu štetočina
  • vlažnost zemljišta
  • povećana kiselost zemljišta
  • sadnja krumpira na teškim, glinovitim zemljištima.

U cilju sprečavanja prenamnožavanja, a time i nastanka velikih šteta, preporučuje se primena plodoreda, odnosno gajenje useva koji ne pogoduju razvoju ovih štetočina poput mahunarki i uljane repice.

Dobra obrada zemljište i predsetvena priprema doprinosi smanjenu brojnosti, jer se mehaničkom obradom deo larvi oštećuje ili iznosi na površinu gde one bivaju izložene predatorima koje se njima hrane. Mere koje su takođe od značaja su optimalno đubrenje i navodnjavanje, kao i uništavanje korovskih biljaka kojim se omogućava izvor hrane, održavanje i umnožavanje ove štetočine.

Od velikog značaja je primena hemijskih mera zaštite zajedno sa setvom krompira. Hemijske mere zaštite se izvode na osnovu brojnosti larvi u zemljištu. Ukoliko se pregledom zemljišta utvrdi kritičan broj larvi žičnjaka, tj. prisustvo od 3 do 5  larvi po m² preporučuje se primena  registrovanih zemljišnih insekticida u redove prilikom setve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *