Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Grožđu neophodna zaštita

U klopkama sa mirisnim atraktantom koje su postavljene u vinograde beleže se ulovi odraslih jedinki azijske voćne mušice. U fazama sazrevanja grožđa vinova loza postaje privlačnija za tu štetočinu. Štete prave ženke koje polažu jaja u bobice. Pored prisustva azijske voćne mušice pregledom grozdova uočeno je i prisustvo položenih jaja pepeljastog grožđanog moljca.

Larve te štetočine se ubušuju direktno u bobicu. Na području AP Vojvodine otpočelo je piljenje larvi treće generacije te štetočine. Oštećene bobice od strane tih štetočina su podložne napadu gljiva među kojima je najznačajnija prouzrokovač sive truleži grožđa. U proizvodnim zasadima vinove loze se na žutim lepljivim klopkama love odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus. Ova cikada je prenosilac fitoplazme koja izaziva veoma destruktivno oboljenje – zlatasto žutilo vinove loze.

Pored odraslih jedinki, na listovima se mogu uočiti i završni stupnjevi razvoja larvi. S obzirom na to da se radi o velikoj pretnji po dugoročnu proizvodnju grožđa u našoj zemlji proizvođačima se preporučuje primena insekticidnog tretmana sa ciljem suzbijanja te cikade i širenja fitoplazme. U cilju suzbijanja navedenih štetočina i smanjenja rizika od nastanka šteta, kako direktnih tako i indirektnih, preporučuje se primena nekog od insekticida:

Takođe, pored primene insekticida preporučuje se i primena svih raspoloživih nepesticidnih mera kontrole zlatastog žutila vinove loze. Te mere podrazumevaju pregled vinograda na prisustvo simptoma zlatastog žutila i uklanjanje zaraženih čokota iz zasada. Uslovi u proizvodnji povoljni su za i razvoj gljive prouzrokovača pepelnice vinove loze. Sa ciljem suzbijanja tog patogena preporučuje se primena fungicida:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *