Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Zaštita maline posle berbe

Uspešna proizvodnja maline zahteva primenu potrebnih agrotehničkih mera tokom cele godine pa sa tim u vezi posle završetka berbe potrebno je nastaviti sa radovima u malinjaku. Mnogi poljoprivredni proizvođači te radove zanemaruju jer posle maline počinje berba kupina, kasnije stižu ostale kulture pa je malina zapostavljena i u malinjake ulaze tek u proleće kada obavljaju đubrenje, rezidbu i vezivanje izdanaka.

Period od berbe do završetka vegetacije je veoma bitan da bi odnegovali kvalitetne i zdrave izdanke za sledeću godinu. Po završetku berbe potrbno je ukloniti izdanke koji su doneli rod. Ovi izdanci su završili svoju funkciju. U slučaju visokih temperatura kao sto su ove godine izdanci se mogu ostaviti na žici da bi pravili hladovinu.
Malinu napada veliki broj štetnih organizama : insekata,prouzrokovača biljnih bolesti, i korova.Iz tog razloga potebno je preduzeti mere zaštite koje sprečavaju pojavu bolesti,štetočina i korova obezbeđujući zdrav i kvalitetan rod.
Za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti može se primeniti fungicid na bazi a.m. azoksistrobina odmah nakon berbe uz dodatak insekticida (a.m. acetamiprida)i akaricida koji suzbija štetne insekte i grinje .
Petnaestak dana nakon obavljenog tretmana ako je potrebno prskanje se može ponoviti. Krajem oktobra u malinjaku je potrbno nastaviti sa preventivnom zaštitom i to primenom preparata na bazi bakra . Neophodna mera u malinjaku nakon berbe je uništavanje korova, što predstavlja obaveznu i redovnu meru u proizvodnji zdravog i kvalitetnog ploda maline .

Ukoliko se u malinjacima ne uništavaju korovi i ako se isti posle berbe ne uklone ili unište oni će biti velika konkurecija ostavljenim izdancima u hrani i vodi i dobra podloga za razvoj štetnih organizama.
Korovi u malinjacima suzbijaju se primenom mehaničkih i hemijskih mera ili kombinacijom istih.

Mehaničke mere podrazumevaju primenu različitih agrotehničkih mera :plevljenje i okopavanje u redu ,plitko oranje ,drljanje košenje i freziranje između redova . Hemijske mere podrazumevaju primenu pesticida . Sa herbicidima u malinjacima treba biti oprezan i ne upotrebljavati ih pre konsultacija sa stručnjacima.
Galović Branko dipl. Inž. Zaštite bilja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *