Tehnologije Uncategorized Vesti

Vodič za početnike u prodaji hrane preko interneta

Prvi uslov koji mora ispuniti preduzetnik ili privredni subjekt koji stavlja hranu u promet jeste da bude registrovan u Centralnom registru u koji se upisuju svi subjekti i njihovi objekti u kojima se obavlja proizvodnja i promet hrane i hrane za životinje, a koji vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavljeno je u Vodiču za početnike u prodaji hrane preko interneta.

Ilustracija: Hrana mora da bude bezbedna i adekvatno obeležena

Preduzetnici, privredni subjekti i fizička lica koja se bave proizvodnjom i prometom hrane moraju uspostaviti adekvatne uslove za proizvodnju, skladištenje, transport i isporuku hrane, kako bi bili sigurni da je hrana isporučena kupcu bezbedna. Prema članu 13. Zakona o bezbednosti hrane odgovoran za bezbednost hrane je onaj koji ju je proizveo i /ili stavio u promet – piše u Vodiču koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede.

Takođe, hrana koja se stavlja u promet mora biti adekvatno obeležena, a pri obeležavanju i reklamiranju hrane, proizvođači moraju voditi računa o tome da potrošača ne dovedu u zabludu o vrsti, poreklu i svojstvima hrane.

Ilustracija: Vodi se računa i o transportu hrane

Tokom transporta, hrana ne sme biti izložena zagađenju, a mora se voditi računa da se tokom transporta temperatura lako kvarljive hrane održava u poželjnom opsegu – piše u Vodiču.

Nutritivne izjave ( o vrsti i količini sastojaka: belančevina, masti, ugljenih hidrata, minerala, vitamina, dugih sastojaka) i zdravstvene izjave (o zdravstvenom efektu na organizam) koje se navode na deklaraciji hrane ili na reklami, uključujući i one na internet stranicama i društvenim mrežama, moraju biti u skladu sa propisima.

Ilustracija: I deklaracija mora da bude u skladu sa propisima

Pre stavljanja hrane sa zdravstvenom izjavom na tržište morate se obratiti Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, koje će proceniti da li možete na deklaraciju da stavite zdravstvenu izjavu i u kojoj formi – navodi se.

Detaljan vodič možete pogledati na sledećem linku: https://www.ekapija.com/dokumenti/vodic_trgovina.pdf

Izvor: https://www.ekapija.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *