Agroekologija Drugi pišu Vesti

Vlada Srbije zbog MHE predložila izmene Zakona o zaštiti prirode

 Jedan od razloga zbog kojih je Vlada Srbije nedavno predložila izmene Zakona o zaštiti prirode je problem izgradnje mini hidroelektrana (MHE) u zaštićenim područjima. Ako se izmene usvoje, upravljači zaštićenih područja moći će da blagovremeno spreče negativne posledice nekog projekta na području za koje su zaduženi

   Propisivanjem obaveze dostavljanja akta o uslovima zaštite prirode, zakonodavac navodi da upravljaču nekog zaštićenog područja obezbeđuje “adekvatno učešće” u procesima koji mogu narušiti ekologiju. Na taj način se otklanjaju i nedostaci koji su primećeni u dosadašnjoj praksi. Podseća da upravljači prirodnim dobrima često nisu bili upoznati sa izdatim uslovima za zaštitu prirode, sve do samog momenta kada su počeli radovi i aktivnosti na nekom projektu koji se sprovodi u njihovom prirodnom dobru (na primer prilikom izgradnje neke MHE).

Uslove o zaštiti prirode investitorima do sada su izdavali Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, kao i Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Predlagač zakona naglašava da će upravljači zaštićenih područja moći da reaguju blagovremeno, uz pomoć žalbi ili nekog drugog pravnog leka, ukoliko smatraju da se nekim projektom ugrožava zaštićeno područje koje je pod njihovom kontrolom.

Novinama u zakonu predviđa se da se u aktu o uslovima zaštite prirode odrede mere ublažavanja kao i sprečavanja “značajnih negativnih uticaja” na ekološki značajno područje.

Predlagač plana ili projekta, sa druge strane može, da predloži mere koje bi otklonile tu sumnju. Predviđeno je i da ocena prihvatljivosti nekog projekta u zaštićenom području bude u skladu sa “načelom predostrožnosti”. Ono bi ga pratilo već prilikom pripreme, pre usvajanja, izdavanja lokacijske dozvole, ili nekog drugog odobrenja.

Vlada Srbije podseća da je nedavno usvojenim Zakonom o obnovljivim izvorima energije zabranjena izgradnja MHE u zaštićenim područjima, ukoliko za to nije definisan javni interes.

Prema podacima koje su dostavili upravljači zaštićenih područja, do avgusta 2019. godine u zaštićenim prirodnim dobrima Srbije planirano je da se izgradi čak 51 mini-hidroelektrana, a do sada je izgrađeno 18 njih, dok je pet u izgradnji.

Pokret Odbranimo reke Stare Planine, koje se bore protiv izgradnje derivacionih MHE, ranije je od države tražio potpunu zabranu njhove izgradnje. Njihov glavni argument je da ta vrsta MHE proizvodi malo energije, kao i da se njihovom izgradnjom uništava životna sredina. / Izvor Nova ekonomija/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *