Reč struke Stočarstvo Tehnologije Vesti

Veterinarski institut dobio dodatnu opremu za PCR testiranje

Stručnjaci Veterinarskog specijalističkog instituta „Kraljevo“ iz Kraljeva, već skoro deceniju i po koriste najsavremenije biomolekularne tehnike u dijagnostici i proučavanju virusa koji izazivaju bolesti životinja, među kojima je i veliki broj onih, koji osim životinja inficiraju i ljude.U anale svetske nauke ušli su još 2005 godine dijagnositovanjem ptičijeg gripa podtipa H5N1 tokom ali i svinjskog gripa podtipa H1N1. Za stručnu, ali i širu javnost Srbije, nije bilo veliko iznenađenje, što su naučnici ove renomirane srpske veterinarske ustanove, među prvima priskočili u „pomoć“ zdravstvenom sistemu, dijagnostičkim laboratorijama, koje su u samom početku pojave epdimije kovid 19, bile praktično „blokirane“ ogromnim broje uzoraka poreklom od bolesnih ljudi.

 Iz svih navedenih razloga Veterinarski specijalistički institut (VSI) u Kraljevu je dobio još jednu jedinicu za RT-PCR testiranje na novi koronavirus koji izaziva oboljenje Covid-19, kao i na ostale opasne bakterije i viruse. Opremu vrednu 80.000 evra obezbedila je državna Direkcija za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije – SRBATOM kao donaciju Međunarodne agencije za atomsku energiju. Direktor SRBATOM-a Slađan Velinov naglasio je da mu je čast I zadovoljstvo što je donacija upućena baš Kraljevu. Kako je napomenuo, ovo nije kraj pomoći našem gradu i očekuje da će donacija Kraljevu, kada stigne sva planirana oprema, biti veća od 100.000 evra.

„Veoma nam je važno da nivo laboratorija koje dostavimo bude na najvišem nivou zbog bezbednosti naših ljudi koji rade ovde“, rekao je Velinov dodajući da SRBATOM intenzivno sarađuje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju u Beču, od koje su i dobili donacije, a sve u cilju efikasne primena nuklearne tehnologije za brzo detektovanje virusa korona radi kontrolisanja rastućeg broja zaraženih.,,

Doktor Milan Tanić, inspektor za nuklearnu i radijacionu sigurnost i bezbednost Srbije u SRBATOM-u, kaže da je donirana oprema multifunkcionalna i obezbeđuje brzu detekciju „SARSCoV-2“ virusa. Donirane laboratorije u svom sastavu imaju kabinete biosigurnosti nivoa 2, što znači da se može raditi sa visoko patogenim virusima odnosno virusima koje imaju visok rizik i za društvo i za pojedinca. Pored brze detekcije, Tanić je istakao važnost aspekta zaštite ljudi koji rade detekciju ovog virusa.

,,Obezbeđuje brzu detetkciju SARS-CoV2 virusa, ali je bitno da ovi kabineti imaju biosigurnost nivoa 2 i 3. To znači da se može raditi sa visokopatogenim virusima, onim koji imaju visok rizik za pojedinca i društvo. Zaštitita ljudi je važan aspekt i zbog njih samih, ali i za društvo – da bi ostali u stroju i da bi imao ko da radi detekciju,,

  Saradnja Veterinarskog specijalističkog instituta „Kraljevo,, sa SRBATOM-om i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju sa sedištem u Beču traje već punih sedam godina.Oprema omogućava proširenje kapaciteta za obradu uzoraka i povećava bezbednost i sigurnost laboratorije Veterinarskog specijalističkog instituta. Ova ustanova sada nije u kovid sistemu, pa će opremu koristiti za redovna ispitivanja zaraznih bolesti.

– Oprema ima dvojaki značaj. Prvo, povećava dnevni kapacitet obrade uzoraka, što je od izuzetnog značaja ako se ukaže potreba da ponovo uđemo u kovid režim rada. VSI je u pandemiju ušao sa tri jedinice za PCR testiranje, a sa ovom donacijom, kao i uređajem koji smo ranije dobili od Vlade Srbije, sada imamo pet PCR jedinica. To znači da je za nekoliko meseci značajno uvećana propusna moć naše laboratorije. Oprema predstavlja i kvalitativni iskorak u biobezbednosti i biosigurnosti naše laboratorije. To znači značajno veću bezbednost za ljude koji rade na obradi uzoraka, kao i sigurnost po okolinu da patogen ne može da izađe iz laboratorije – rekao je direktor VSI Mišo Kolarević.

  O kakvoj donaciji je reč, odnosno da je njena svrsishodnost daleko veća jer, oprema ima dvojaki značaj.

„Pojedina oprema će omogućiti testiranje većeg broja uzoraka, za slučaj da se opet ukaže potreba da Institut opet bude u kovid režimu, što znači povećanje kapaciteta. Ovom donacijom napravljen je i značajan kvalitativni iskorak u pogledu biobezbednosti i biosigurnosti u laboratoriji Instituta, što znači da su ljudi koji rade u laboratoriji, ali i okolina, izuzetno bezbedni i sigurni od patogena. Oprema će nam koristiti i u daljem radu, u rutinskim ispitivanjima koja se tiču zaraznih bolesti životinja i onih koje sa životinja prelaze na ljude“, rekao je Kolarević ističući da će ova oprema omogućiti drastično uvećanje propusne moći laboratorije, a samim tim biće sprečena potencijalna zagušenja ili zastoji i radnicima će biti omogućen nesmetan rad.

  Primopredaji opreme prisustvovao je i gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić, koji je podsetio na značajnu ulogu koju je Veterinarski specijalistički institut imao kada je i više navrata bio deo kovid sistema:

– Od početka epidemije svi radimo zajedno: Opšta Bolnica, Dom zdravlja, zavod za javno zdravlje i Veterinarski institut, koji se iako je u nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, od početka stavio na raspolaganje Gradskom štabu za vanredne situacije.Uzorci, ne samo iz Kraljeva, ne samo iz Raškog upravnog okruga, već i iz susednih upravnih okruga, obrađivani su na ovom Institutu i upravo zbog toga svi građani Kraljeva, Raškog upravnog okruga i susednih okruga, dobijali su veoma brzo rezultate. Nije bilo nikakve podele između republičkih i lokalnih institucija, svi zajedno radimo od sredine marta i trudimo se da poboljšamo epidemiološku situaciju na teritoriji Kraljeva“, istakao je Terzić, dodavši I sledeće

„Apsolutno sam siguran da će ova vredna donacija pomoći Veterinarskom specijalističkom institutu da i dalje pravovremeno reaguje, da rezultate dobijamo na vreme, a zahvalan sam i državi što je omogućila da u, uskoro novoj zgradi Zavoda za javno zdravlje, bude instalirana još jedna PCR laboratorija.“

    Deo donacije SRBATOM-a, koji je odgovoran je za kontrolu radijacionih i nuklearnih aktivnosti u zemlji, tako da se obavljaju na siguran i bezbedan način po stanovništvo i životnu sredinu, Veterinarskom specijalističkom institutu „Kraljevo“ čini: laminarna komora bionivoa 2 (komora u kojoj se vrši obrada i manipulacija uzoraka koji sadrže opasne bakterije i viruse, uzročnike bolesti ljudi i životinja i koja sprečava da se osoblje laboratorije zarazi ovim uzročnicima); laminarna komora bionivoa 3 (komora u kojoj se vrši obrada i manipulacija uzoraka koji sadrže najopasnije bakterije i viruse uzročnike bolesti ljudi i životinja i koja sa velikom sigurnošću sprečava da se osoblje laboratorije zarazi ovim uzročnicima): REAL-TIME PCR uređaj (uređaj kojim se sa velikom osetljivošću i preciznošću vrši otkrivanje prisustva opasnih bakterija i virusa u uzorcima poreklom od ljudi ili životinja; trenutnopredstavlja najpouzdaniji način dijagnostike zaraznih bolesti); MasterMIX,prajmeri i probe specifični za „SARSCoV-2“ (reagensi neophodni za dijagnostiku koronavirusa Real Time-PCR metodom); barkod čitač (uređaj koji omogućuje brzu i nedvosmislenu identifikaciju uzoraka).

   Direkcija SRBATOM je zahvaljujući ličnim kontaktima u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju obezbedila istu opremu i za Institut “Torlak” i Institut za veterinarstvo u Novom Sadu. Ukupna vrednost je oko 230.000 evra. VSI Kraljevo, već godinama ima izuzetnu saradnju sa Direkcijom SRBATOM, zahvaljujući kojoj su stručnjaci ovog instituta prošli obuku za sekvenciranje celog genoma virusa. Tako su bili osposobljeni da urade i sekvenciranje genoma virusa SARS-CoV2, čime su letos izazvali veliku pažnju stručne i opšte javnosti i dali veliki doprinos epidemiološkoj studiji koju vodi Medicinski fakultet u Beogradu. Iz priloženog se da nslutiti da ćemo u kraljevački instutt uskoro po još lepih vesti. S.C.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *