Tehnologije Uncategorized Vesti

VAŽNO OBAVEŠTENJE – SUBVENCIONISANA ENERGETSKA EFIKASNOST

Gradsko veće grada Kraljeva, na sednici održanoj 24. avgusta 2021. godine, raspisalo je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Kraljeva za 2021. godinu, i to za nabavku i ugradnju prozora i spoljnjih vrata sa pratećim građevinskim radovima za građane vlasnike porodičnih kuća i vlasnike stanova, kao i za nabavku i instalaciju kotlova/peći na prirodni gas ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka) za građane vlasnike porodičnih kuća.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja Javnog poziva na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli grada Kraljeva, odnosno od 25.avgusta 2021. godine zaključno sa 14. septembrom 2021. godine.

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici grada Kraljeva www.kraljevo.rs ili na prijavnici.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa Javnim pozivom građani se mogu obratiti na kontakt telefone 315 000 ili 306 084 i elektronske adrese: e-mail: leap@kraljevo.org i energetskimenadzer@kraljevo.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *