Stočarstvo Subvencije Vesti

Udruženje „Agroprofit” predlaže

PRODUŽITI PRODAJU JUNADI UZ PODSTICAJ OD 20.000 DINARA

Novi Sad, 23.oktobar 2020.

Manje od deset dana ostalo je odgajivačima junadi  da iskorite duple podsticaje za prodaju. Prema nepotpunim podacima klanice i izvoznici preuzeli su oko 4.000 utovljene junadi koja je uglavnom isporučena u Izrael. Tovljači su junad prodali po  1,85-1,90 evra za kilogram žive mere i kada se uz ovo dodaju dve premije od 20.000 i 15.000 ostvarili su izuzetnu cenu od oko 2,50 evra po kilogramu. Prodajom svega 4.000 komada za produženje ove pomoći, koja važi do kraja meseca, ostalo je još oko 1,2 miliona evra, što je dovoljno za podsticaj prodaje oko 7.000 junadi.

U sprovedenom otkupu najviše junadi su utovarile velike farme pri kompanijama, a najviše Industrija mesa „Đurđević”.

U poslednjih nekoliko dana izvoznici su  umanjili cene na 1,70-1,80 evra i nude telad kao deo nadoknade za junad. Farmeri u ove aranžmane nerado ulaze, jer kupac teladi obračunava po ceni od 580-650 evra po komadu, a uz ovako visoku cenu farmeri su primetili da su telad iz uvoza i da se javlja veći broj uginuća.

  • Namera Vlade i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da sa izdvojenim podsticajima od dva miliona evra pomogne otvaranje tržišta tovne junadi do sada nije dala pun efekat, jer Srbija već odavno nema dovoljno tržišta za kvalitetnu junad niti specijalizovane izvoznike, jer Privredna komora niti ekonomska predstavništva za rešavanje ovog problema nisu ni u čemu pomogli stočarima – smatraju u Udruženju „Agroprofit” – Proizvodnoj grupi odgajivača tovnih rasa i predlažu da se produži ovaj otkup uz podsticaje do kraja ove godine.

Udruženje će se uskoro obratiti Vladi sa konkretnim programima za razvoj tovnog govedarstva u idućoj godini, jer se sa ovom granom stočarstva do sada bavilo oko 16.000 gazdinstava, ali se taj broj ubrzano smanjuje zbog nepostojećeg tržišta za junad. I pored toga, zahvaljujući podsticajima Vlade, i uz aktivnost Udruženja „Agroprofit”, u Srbiji se gaje najkvalitetnije tovne rase, a postoje i reprodukcioni centri za hereford, angus i šarole. Nedavno je uvezen simentalac prilagođen za gajenje u sistemu krava-tele, kao i salers rasa. Po broju goveda limuzinske rase Srbija će uskoro biti vodeći proizvođač priplodnih grla.

Za farmere koji imaju stada u sistemu krava-tele i dalje je najveći problem pravo na dugoročno korišćenje pašnjaka, koje lokalne uprave izdaju mimo zakona, uz podršku Uprave za zemljište.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *