Ratarstvo Reč struke Tehnologije

Aktuelni tretmani ječma

Usevi ječma na području Vojvodine se nalaze u fazi pojave lista zastavičara i na njima je uočeno vertikalno širenje ka gornjim listovima simptoma ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo-cygni). Kako je ovo patogen koji za kratko vreme može da prouzrokuje velike štete, u usevima gde se uoči 10% biljaka sa simptomima navedene pegavosti predlaže se primena nekog od […]

Ratarstvo Reč struke Tehnologije

Aktuelna zaštita strnih žita

Na području Srbije, usevi strnih žita se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta, datuma setve i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja, od kraja bokorenja do pojave lista zasatavičara. U severnim krajevima naše zemlje su usevi u naprednijim fazama razvoja i na njima se registruje veći nivo prisustva simptoma biljnih bolesti. S obzirom da […]

Ratarstvo Reč struke Zaštita bilja

Zaštita ječma

Na području Srbije usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i primenjenih agrotehničkh mera, nalaze u fazi od kraja bokorenja do različitih faza vlatanja. Vizuelnim pregledima useva je registrovano prisustvo simptoma sledećih bolesti: ·      mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), ·       pepelnice žita (Eysiphe graminis) i ·      sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis). Trenutni nivo prisustva simptoma biljnih bolesti na […]