Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Kontrola u voćnjaku, obavezna !

Kontrola štetnih organizama u voćnjacima sprovođenjem fitosanitarnih mera. Preporuka proizvođačima koštičavog voća da zimsku (zrelu) rezidbu sprovedu što kasnije, jer kod ovih voćnih vrsta može doći do problema sa izmrzavanjem. Sada je pravi trenutak da se preduzmu sve preventivne mere koje možemo da sprovedemo  u kontroli štetnih organizama, poručuju zaštitari bilja Prognozno-izveštajne službe Preporuka je pre […]