Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Srbija će dobiti prve male apelacije za vina

Proizvođači vina iz Oplenačkog vinogorja prvi su u Srbiji koji će imati mogućnost da zaštite male apelacije i tako stanu na pijedestal sa najboljim evropskim proizvođačima vina koji koriste ovaj sistem za isticanje kvaliteta i tipičnosti vina poreklom sa specifičnih i najboljih lokaliteta, navodi se na sajtu Ministarstva poljoprivrede. U svetu su poznate francuske apelacije […]

Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Vreme je za prvi tretman u suzbijanju cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

U vinogradima se registruje prisustvo cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree – prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Trenutno dominiraju larve drugog razvojnog stupnja ove štetočine, ali se registruje i pojava larvi trećeg uzrasnog stupnja koje su sposobne da prenesu pomenutu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote. S obzirom na prognozirane visoke temperature, u narednim danima očekuje se masovna pojava larvi […]

Agroekologija Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Napušteni vinogradi izvor širenja zlatastog žutila vinove loze

nedelja, 02. avgusta 2020. Na području delovanja RC Jagodina, vizuelnim pregledima zasada vinove loze, registrovani su simptomi zlatastog žutila vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescense doree. Simptomi su registrovani na više lokaliteta u zasadima  i na manjim površinama od po nekoliko čokota gde se ne sprovode redovne mere zaštite, kao i u napuštenim vinogradima. Na zaraženim […]