Ratarstvo Reč struke Zaštita bilja

Vreme je za zaštitu ječma i pšenice od gljivičnih ooboljenja

Usevi ječma se nalaze u različitim fazama razvoja lista zastavičara. U vizuelnim pregledima useva je konstatovano prisustvo simptoma ramulariozne pegavosti, mrežaste pegavosti, sočivaste pegavosti i pepelnice. Konstatovano je širenje simptoma pegavosti ka gornjim listovima, naročito ramulariozne pegavosti. Za sprečavanje širenja simptoma ovog, ali i drugih obolenja, preporučuje se primena fungicida na bazi triazola. Usevi pšenice se na području Vojvodine […]

Ratarstvo Reč struke

Zaštita ječma i pšenice

Usevi ječma se na području Vojvodine nalaze u različitim fazama razvoja lista zastavičara. U vizuelnim pregledima useva je konstatovano prisustvo simptoma ramulariozne pegavosti, mrežaste pegavosti, sočivaste pegavosti i pepelnice. Konstatovano je širenje simptoma pegavosti ka gornjim listovima, naročito ramulariozne pegavosti. Za sprečavanje širenja simptoma ovog, ali i drugih obolenja, preporučuje se primena fungicida na bazi triazola. Usevi pšenice se […]

Ratarstvo Reč struke Zaštita bilja

Ne palite travu i žetvene ostatke, velika opasnost od širenja požara

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije uputio je  apel građanima da ne pale travu i nisko rastinje na otvorenim prostorima, u šumi i po obodima šuma. Postoji, naime, opasnost širenja požara koji može ugroziti živote građana i naneti veliku materijalnu štetu. Samo u toku juna i jula ove godine evidentirana su […]

Ratarstvo Reč struke Tehnologije

Aktuelna zaštita strnih žita

Na području Srbije, usevi strnih žita se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta, datuma setve i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja, od kraja bokorenja do pojave lista zasatavičara. U severnim krajevima naše zemlje su usevi u naprednijim fazama razvoja i na njima se registruje veći nivo prisustva simptoma biljnih bolesti. S obzirom da […]