Ratarstvo Reč struke Zaštita bilja

Ne palite travu i žetvene ostatke, velika opasnost od širenja požara

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije uputio je  apel građanima da ne pale travu i nisko rastinje na otvorenim prostorima, u šumi i po obodima šuma. Postoji, naime, opasnost širenja požara koji može ugroziti živote građana i naneti veliku materijalnu štetu. Samo u toku juna i jula ove godine evidentirana su […]

Ratarstvo Reč struke Tehnologije

Aktuelna zaštita strnih žita

Na području Srbije, usevi strnih žita se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta, datuma setve i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja, od kraja bokorenja do pojave lista zasatavičara. U severnim krajevima naše zemlje su usevi u naprednijim fazama razvoja i na njima se registruje veći nivo prisustva simptoma biljnih bolesti. S obzirom da […]