Uncategorized Vesti

Centralna Srbija među najsiromašnijim regionima u Evropi

Najbogatiji region u Evropi, prema podacima za 2019. godinu, bio je Luksemburg sa BDP-om od 102.200 evra po stanovniku, a najsiromašnija je turska provincija Dijarbakir sa svega 3.200 evra. Prema nedavnom Evrostatovom regionalnom godišnjaku, prosek Evropske unije iznosio je 31.200 evra po stanovniku u 2019. godini. Regioni Srbije uglavnom se nalaze među siromašnijim evropskim regionima. […]

Uncategorized Vesti

Visoke cene mesa

Republički zavod za statistiku redovno, dva puta mesečno, objavljuje cene prehrambenih proizvoda za dvadesetak najvećih gradova u Srbiji. U poslednjem izveštaju Zavoda date su cene mesa, kaže se „najčešće cene”, do kojih se dolazi njihovim „snimanjem” u trgovinama i pijacama sa najvećim prometom. U koloni „juneće meso – rozbratna” Kragujevac je sa 725 dinara za […]