Ratarstvo Tehnologije Uncategorized

Leguminoza i trava za proizvodnju stočne hrane

Komponovati smeše znači napraviti dobar izbor i odnos leguminoza i trava.Udeo leguminozne komponente u smeši treba da bude 20-30% pokrovne vrednosti, Biološka raznovrsnost i polimorfnost vrsta iz familija Fabaceae i Poaceae koja ulazi u sastav smeša omogućavaju veliki broj kombinacija po različitim osobinama i namenama.Pri tome su dužina života i vertikalna (nadzemna i podzemna) distribuija vegetativne mase od najvećeg […]