Subvencije Tehnologije Vesti

Nacionalni program ruralnog razvoja za period 2022-2024. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava zainteresovanu javnost o početku konsultativnog procesa u vezi sa Nacrtom Nacionalnog programa  ruralnog razvoja za period 2022-2024. godine (u daljem tekstu: NPRR 2022-2024), čija je izrada počela 16. avgusta 2021. godine na prvom sastanku Radne grupe,  u skladu sa Rešenjem ministra o osnivanju Radne grupe za izradu NPRR 2022-2024, […]